Poezie
Julien Caragea

Poeme

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 /2014

 ***
 
case strâmbe
şi mereu construite
mereu reparate
locuite doar
de amintirea unui confort
case ca un ort
pus în mâna sorților
 
pe meleaguri obscure
ciudate
 
mereu am reparat
mereu am zidit
 
în lumi ancestrale
de glod ?i cețuri
stabilind
vagi relații sociale
cu jumătați oameni
jumătate duhuri
 
nimic n-am mo?tenit
nimic n-am statornicit
 
las mistria fosilă
rămă?iță înghețată a unui
dinte durut
?i mă pierd în văzduhuri
 
 
Muzica e doar un curcubeu
 
A fost odată o foarte verde flacără
Altminteri decât împodobire
al amintirii turn prea bătrân
de mozaicuri cântec rotunde
Flacără verde flacără verde fla
 
Plin de-o bucurie mai adâncă decât pierdele
vară şi decât aerul din parcuri
Când încă nu înțelesesem cât de unul sunt
Pe pajiştea din care răsăreau dansam gol 
cețuri dimineață ?i lume
 
plâns-am legănat jucat rugat de cântec de verde
trup al meu fii suflet de rouă
 
?i iată că din al frunții noian peste ape
zbor mohorât de buhă a fericirii
 
Nu există a nu pleca deloc. Dar trebuie să 
?tii să pleci câte puțin. Ori dorința mea e de 
a pleca de-a-ntregul
cu stupi de aripi când se-alungă zgomote
Altminteri vă ameninț cu tonalitatea de 
zgură a mla?tinilor mirifice.
Mi-am făcut bagajele ?i parcă uit me-
reu câte ceva, a mai rămas ceva.
Exaltă juninca libertății cu cuțitul în mă-
dulare.
Orizontul ne hurducă.
O obadă a scrâ?nit.
Drumul se-n?iruie fără hotare ?i privim 
ierburile de pe margine.
Ca ni?te prunci care s-ar agăța de gâtul 
nostru – ciulini, spini joviali; trec, trec.
Vom poposi – nu aici, nu aici.
 
De când eram foarte mic ?i înălțam zmeie
?i uram păsările
am plecat din azilul de orfani să-mi caut 
adevărații părinți
Având du?mani copacii căci ei ?tiau ce ei nu 
?tiu
Ca ?i cum iarba ceața ?i întunericul ar fi 
fost de prisos
 
Dacă măcar numele mi-a? cunoa?te
de ecoul lor a? muri fericit
 
Chiar ?i astăzi în locul meu am găsit insomnia
am mers pe stradă ?i oamenii m-au călcat
am râs ?i râsul a sunat a nechez de cal
M-am ofilit ca să-l găsesc pe tatăl meu
M-am umplut de florile secetei
 
?i mă făceam mic ca el să mai poată să mă mângâie
 
Dangăt cer?etor de clopote, făcute strea?ini ?i 
cău?, posesoare ale morții sau vieții ovale, rosto-
golite pe văi ca mine,
macule de biserici, nu mă face prizonierul gra-
bei de-alăturea,
ci adu-mi frunze late.
Dacă nu-mi este milă mie de mine, dacă
eu care-ncotro cât de cât nu mă preling, nu mă 
fur, ce mai a?tept de la maternitatea ta decre-
pită aiurea,
Dangăt cer?etor de clopote?
 
Nu poți să-ntinere?ti nici în glumă.
Ar fi trebuit să te murmure fiecare braz-
dă, pământul să nu mai fie uscat de ar?ița 
verii după cât ai crescut tu acolo, după cât
ai fost de tânără.
?i uite că nu se-ntâmplă a?a.
Pământul te prime?te uscat de ar?ița verii.
Am lăsat u?a descuiată să nu mai bată 
vântul
?i vântul tot a bătut
Întotdeauna între mine ?i el va fi un loc
unde să-mi pot înălța o minaretă.
Cum mă doare acest obelisc
Cum strivesc cu sudoarea mea
un urcior plin cu pietri?
 
Stând în nemi?care cântam voința ?i înfloream 
cu umezi mucegaiuri pereții soarelui.
Trebuie să vrei, îmi ziceam, ?i respiram lumină
boltită, ?i nimic din mine nu se înălța, trebuie 
să vrei. În pielea mea abia se lăsase vântul, tre-
buie să vrei, abia învățasem apusul, trebuie să vrei, 
abia mă bucurai, trebuie să vrei.
Stând în nemi?care cântam voința ?i înflo-
ream cu umezi mucegaiuri pereții soarelui.
 
Omenia ta îmi cere a prăvăli tocmai piscul 
muntelui ?i
face din noi
pat de flori puturoase
Voi înălțare vulturi râde
Îți zic
Dragii mei, sunteți buni, eu nu-mi orânduiesc 
satele aici, iertați-mă
?tiu o turbulență care născoce?te apa muzi-
cală
Cu pieptul sfâ?iat de ierburi cu fața miro-
sind a pământ
Să mă prive?ti voiam
?i mă rugam de tine ca de un des-
cântec
Dar urgia mea blândă eram pângărit
de ploaia picurată
pe corturile țiganilor nomazi
Asemeni unei comete care căzuse în 
spatele tău ?i pe care n-ai văzut-o
 
O, bătrâni, cuib de vipere, cuib de la?i, oase de ros
Guzganii dau buzna din biblioteci
E întâia grevă a ?obolanilor din Alexandria
Califul curând o să vină
Sumuțind deasupra o spadă de flăcări
Este vremea tiranilor barbari
Este vremea de magmă a spaimei
În curând ațâțați de cenu?ă ?i măcel
Vă veți îneca în lacrimi mocirla
 
Vai mie vai mie zic
Sunt părintele atâtor a?teptări încât luna ar 
trebui să răsară din mine
Vai mie vai mie
Brăzdatul ?i ciugulitul de păsări de ceară de 
dâre de somn
Morții au glas de durere
Eu cel mort în atâtea părți
Ce glas să mai am
?ipătul de cucuvea s-a unit în noapte cu
pruncul ?arpelui
?arpe ce nu ?tie să trăiască decât de la 
apus
Precum copilăria
 
Idolii mei m-au bătut cu pietre
Păpu?ile mele de aur LASĂ-NE
s-au dovedit pline de lepră micuță
Fiii mei TAICĂ MĂCAR
din care n-am vrut să fac slugi
s-au lepădat de mine ?i m-au blestemat
Vinovat de iederi de toamnă
pot să urăsc toate lucrurile
pot să iubesc toate lucrurile
de?i PLÂNSUL
pot fi despicat cu o frunză
 
Lasă-ne taică măcar plânsul
 
O rătăcire sub lună peste imensitatea unei foste mla?tini, a unei bălți secate; desculț peste pământul crăpat simțit în tălpi în acest mers spre nicăieri. Parcă o rătăcire cu ochii închi?i de?i simți lumina lunii. ?tii ?i nu ?tii. O adâncă amărăciune ațipită. Ni?te strigăte cumva? Să nu vorbim de rațiune beată. Fără stăpân, fără ochi, ca într-n vis pe care nu-l poți trezi. Ce cauți, ce ai pierdut? Cauți ceva, nu ?tii ce cauți. În această pustietate.