Miscellanea
Florin Toma

Ministrul Culturii – protector al revistelor literare.

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 /2015

 Mai întâi, ni se pare foarte bună campania de PR, prin intensificarea aparițiilor în media din ultima vreme ale ministrului Ionuț Vulpescu (care, nota bene, ni s-a părut de o decență, de o modestie şi de un simț al măsurii absolut remarcabile!). Era momentul ca, după o scurtă evaluare a situației din domeniul său, în urma recentei sale numiri în fruntea Ministerului Culturii, fostul deputat să iasă public şi să comunice planul de măsuri privind redresarea (cât de cât!) a culturii româneşti, precum şi proiectele echipei sale ministeriale. Măcar pentru anul 2015, că pe întreaga durată a mandatului său, nu se ştie ca pământul dincotro va bate vântul! Pentru că în România, viața de ministru al Culturii este foarte scurtă (având în vedere desele schimbări umorale ale celor care participă la conducerea Guvernului!) sau, într-o altă variantă: vacantarea pe o lungă perioadă a postului (datorată ezitărilor şi neînțelegerilor din „arcul guvernamental”!), proiectele lui Ionuț Vulpescu şi opiniile sale (cea mai „corectă politic” ni s-a părut aceea că establishmentul cultural, formele sale de expresie trebuie să funcționeze continuu, indiferent de coloratura politică a leadership-ului!) pot fi calificate deja drept un act de îndrăzneală. Care, sperăm să nu se întoarcă împotrivă-i. Avem, în acelaşi timp, convingerea fermă că nu ne-am întâlnit cu încă un caz de teribilism juvenil politic şi cu încă o manifestare de demagogie, cu care, din păcate, politicienii noştri ne-au obişnuit de multă vreme. Ci că promisiunile tânărului ministru (instruit, citit, cultivat... ceea ce nu e deloc puțin lucru, dăm foarte rar peste aşa ceva în spectrul strident ignar al unei bune părți a clasei politice!), făcute succesiv la o televiziune particulară şi, apoi, pe postul național, vor avea o acoperire imediată. Printre alte inițiative (precum revigorarea festivalurilor de tradiție româneşti în teatru – Festivalul Național de Teatru „I. L. Caragiale”, în muzică – Festivalul Internațional „George Enescu”, Festivalul de jazz de la Sibiu, în film – Festivalul de la Cluj sau încurajarea reapariției centrelor culturale rurale şi a bibliotecilor publice!), s-a aflat şi susținerea şi încurajarea financiară prin subvenție de la stat a revistelor culturale. Ne face nu puțină plăcere să remarcăm faptul că, printre publicațiile menționate ca fiind vechi şi tradiționale fundamente de cultură publicistică şi literară, ministrul Ionuț Vulpescu a numit şi Viața Românească, editată de Uniunea Scriitorilor din România. Aşa cum se ştie, revista noastră a întâmpinat în ultimii ani serioase dificultăți financiare, care, însă, iată că sunt pe cale să fie surmontate, atât printr-un reviriment financiar al USR, cât şi prin promisiunea venită din partea Ministerului Culturii, că, în sfârşit, statul, guvernul, ministerul de resort au în vedere subvenționarea constantă şi temeinică a publicațiilor culturale. Intenția de reconectare la circuitul valorilor culturale a revistei noastre (şi a întregii prese culturale, în general!) e nu doar o veste bună, pentru un domeniu ce „respira” foarte greu, ci va fi, fără îndoială, şi un punct de performanță remarcabilă în mandatul ministerial al unui tânăr intelectual ambițios. Felicitări!