Miscellanea
Consiliul USR

Comunicat al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 / 2015

 Luni, 30 martie, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România s-a reunit sub conducerea domnului preşedinte Nicolae Manolescu, în şedință lărgită. 
Ordinea de zi a cuprins Raportul de activitate pe 2014, vicepreşedintelui Gabriel Chifu revenindu-i sarcina de a prezenta principalele proiecte derulate în perioada respectivă (vezi textul alăturat). 
Doamna Stela Pahonțu, director economic, a prezentat situația patrimoniului U.S.R., doamna avocat Corina Popescu, situația proceselor în care este implicată Uniunea, domnul prim-vicepreşedinte, Varujan Vosganian, Raportul financiar pe 2014, situația colectării timbrului cultural şi destinația fondurilor respective, stadiul celor două legi, a timbrului cultural şi, respectiv, a finanțării revistelor literare, subliniind: „proiectul, rectificările şi execuțiile bugetare au fost prezentate anual, la termen, în Consiliul U.S.R.”.
Raportul Comisiei de Cenzori a fost prezentat de domnul Nicolae Corlat, preşedintele Comisiei, şi a dovedit că activitatea financiară a U.S.R. s-a desfăşurat în condițiile Legii şi Statutului. Raportul a fost aprobat de Consiliu. 
Ca urmare a solicitărilor formulate de un grup de membri ai U.S.R., autointitulat „de reformă”, domnul Mihai Zamfir a prezentat Decretul de înființare a Uniunii Scriitorilor din 1949, iar doamna avocat Corina Popescu a nuanțat: Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 care, la art. 2, prevede că „Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română funcționează în conformitate cu statutul său”. Având în vedere aceste aspecte juridice, solicitările făcute în baza Ordonanței 26/2000 nu se aplică la Uniunea Scriitorilor. De altfel, în Ordonanța 26/2000, art. 85 precizează: „Persoanele juridice de utilitate publică – asociații, fundații sau alte organizații de acest fel – înființate prin legi, ordonanțe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înființării şi funcționării lor.”. Potrivit Statutului, Raportul de activitate şi Raportul financiar sunt prezentate şi aprobate anual în şedința Consiliului. 
Solicitările de schimbare a Statutului şi de convocare anuală a Adunării Generale, supuse la vot, au fost respinse de Consiliu.
În chestiunea acordării indemnizațiilor de merit, domnul Gabriel Chifu a reamintit prevederile legii referitoare la acestea. Prin vot secret, s-au stabilit trei propuneri pentru indemnizația de merit. 
Calendarul principalelor activități în 2015 continuă, firesc, proiectele din 2014, cu unele modificări de date (vezi site). 
Se amână la o dată ulterioară decizia de continuare a contractului Cartea Românească-Polirom. 
S-a propus ca deținătorii unor funcții de conducere din Uniunea Scriitorilor din România, din Filiale şi de la reviste, să fie exceptați de la diversele premii literare. Consiliul a considerat că o asemenea decizie ar încălca prevederile din Cap. 3, art. 7, alin. b) şi c) din Statut, referitoare la drepturile membrilor U.S.R. 
S-au înregistrat demisia din Uniunea Scriitorilor a domnului Gabriel Liiceanu, demisia din Consiliu a doamnei Gabriela Adameşteanu şi demisiile din Comisia de Relații Externe a doamnelor Denisa Comănescu şi Ruxandra Cesereanu.
Din partea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excluderi, domnul Mircea Mihăieş a prezentat Consiliului o sesizare, în baza Cap. 3, art. 9, alin. b) din Statut, privind „atacuri concertate împotriva Uniunii Scriitorilor ca instituție şi ale unora dintre membri săi”.
Domnul Nicolae Manolescu a analizat campania de denigrare a U.S.R. în ochii opiniei publice. „Informații incorecte lansate în spațiul public au indus ideea că la Uniune lucrurile nu sunt în ordine; rapoartele prezentate de specialişti în cadrul sedinței de Consiliu – un Consiliu normal în condiții de anormalitate – dovedesc că U.S.R. funcționează în limitele legalității şi ale eficienței.” 
Ca urmare a analizei, luând act de sesizarea Comisiei de Monitorizare, domnul Nicolae Manolescu a propus sancționarea cu avertisment a unor membri U.S.R. care fac parte din organele de conducere ale instituției: Dan Mircea Cipariu (membru în Comitetul Director şi în Consiliu, preşedinte de Filială, co-autor al Statutului din 2013), Peter Sragher şi Rita Chirian (membri în Consiliu, preşedinți de Filiale). Prin vot, sancțiunea de avertisment aplicată celor trei a intrat în vigoare.