Miscellanea
I. Z.

PROFITORII LUI EMINESCU

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 / 2009

În 15 ianuarie 2009, a avut loc la Muzeul Literaturii Române, din Bucureşti, un spec­tacol imprevizibil, la limita grotescului, stârnit de afişul propus de organizatorii unei întâlniri dedicate marcării zilei de naştere a poetului, sub genericul “Emi­nescu – O altă citire. Dezbatere pe tema de­mi­tizării ideii de poet național”, cu invitați prestigioşi ca Daniel Cristea-Ena­che, Iulian Costache (autorul remarcabi­lului volum Eminescu – negocierea unei imagini), Paul Cernat (care n-a mai ajuns), avându-l ca moderator pe Radu Călin Cristea, directorul instituției. Din păcate, Rotonda MLR a fost umplută din vreme de reprezentanți violenți ai tot felul de asociații, care aveau obligatoriu cuvântul “patriot” în titulatură şi păreau mai degrabă că aparțin unor brigăzi paramilitare, decât masei de cititori bine crescuți ai operei eminesciene.
Toate aparențele indicau faptul că nu veniseră să asculte argumentația elevată şi de bun simț a univer­sitarilor invitați, ci să vocifereze, să protesteze, să acuze şi să injurieze grosolan (“Bă, nenorociților!”), asemenea unor echipe IMGB, trimise de nu se ştie cine să facă ordine (cu accent manelist pe ultimul e!) în cultură, sau să-şi recite propriile versificații grosolane, ca pe o demon­strație ostentativă de adevărat patrio­tism, arătând cu o pioşenie retorică spre portretele lui Eminescu din rotonda MLR, ca spre sfintele icoane. Cu toată certitudinea, „denigrarea poetului național Mihai Eminescu” – sintagmă recurentă într-o anume nişă delirant-slăvitoare a cul­turii romîne – vine mai degrabă din această zonă turbulentă a “brigăzilor patriotice” de aşa-zişi apărători ai lui Eminescu, împo­triva “duşmanilor de neam şi țară”, care ar fi tocmai valorile con­sacrate ale culturii noastre actuale. Prin urmare, tema dispu­telor care se acutizează mai ales cu prilejul zilelor de 15 ianuarie şi 15 iunie ale fiecă­rui an, nu e nicidecum Eminescu: geniul său a ajuns un biet pretext pentru lupta stră­veche şi neodihnită între prostie şi inte­ligență, între necompe­titivitatea instictului agresiv primar şi valoare.

Simptomatic e, însă, faptul că despre acest tip camuflat de detrac­tare, în care intră şi delirurile scăpate de sub orice con­trol ale unor diletanți teologizanți, nu vorbeşte nimeni, dimpotrivă, indignarea „națională” e stârnită periodic tocmai de discuțiile unor scriitori lucizi, de valoare şi intelectualitate exemplară, care îşi spun cu onestitate punctul argu­mentat de vedere în reviste culturale prestigioase (Dilema, de exemplu), sau în întâlniri profe­sioniste, cum ar fi cea recentă, de la Muzeul Na­țional al Literaturii Române, dedicată schi­mbării de paradigmă în recep­tarea operei lui Mihai Eminescu. Pri­mejdioase cu adevărat sunt, însă, doar funda­men­talis­mele con­tra­cul­tu­rale, de tipul celor formu­late de preotul incult Al. Grama, în 1891, sau al curentului subcultural care mili­tează activ pentru sanctificarea lui Emi­nescu, tocmai a poetului ca­re a avut o viață atât de…necanonică (în raport cu cea a lui Vasile Voi­culescu, să spunem). Aceştia vor să-l reducă pe Eminescu la nivelul lor stagnant de cultură, apropiat de mişcările extre­mei drepte, cum au încercat, de altfel, la cealaltă extremă, prolet­cultiştii co­mu­nişti, care l-au interzis pe Emi­nescu, sau l-au pre­zentat doar ca poet al prole­ta­riatului. De la aceste ex­tre­me mortificante vine primejdia, nu de la centrul vital al culturii, în continuă efervescență şi emulație! (Z. I.)