Miscellanea
N. Pr.

Salonul cartii de la Paris, un succes

Articol publicat în ediția Viața Românească 5 / 2009

Desi am pus punct, voi continua: pentru edi­torii francezi mai ales. O afluenta cum n-am mai vazut, si, într-adevar, finalmente, toate de­claratiile editorilor spuneau cam acelasi lucru: vânzarile au fost mai mari cu circa 20% decât anul trecut. Si va asigur ca pretul cartilor era acelasi, în plus nici nu se face reducere la salon, asa cum se întâmpla la noi, la expozitia de vara sau de toamna. Cri­za se combate cu carti. La Paris, nu la Bucuresti.
Mexicul, invitat principal, a avut succes si el, „sala” unde cei 36 de scriitori mexicani invitati participau la un fel de talk-show vivant fiind mai tot timpul, la ore diverse ale zilei, plina. Sigur, vârful a fost atins când pe scaunul celui întrebat a luat loc patriarhul prozei mexicane, Carlos Fuentes, raspun­zând într-o franceza nuantata chestiunilor puse de moderatorul întâlnirii, cât si celor din public. La 80 de ani, Carlos Fuentes este un barbat în toata puterea cuvântului, nici forta si nici creatia neparasindu-l.
Pavilionul României, organizat si anul acesta de Ministerul Culturii ar fi putut sa aiba mai multe carti pe care sa le poata si vinde, caci asa, cu putine si cam disparate aparitii, unele de o calitate îndoielnica si, în plus, inutile acolo, a lasat multi do­ritori asupra se­tei lor de a cum­para vreunul dintre expo­nate. Ase­zata lânga Mexic, Ro­mâ­nia se vedea bi­ne si de departe, ceea ce nu e de colea în înghesuiala teribila din toate zilele acestui salon ultra-animat. Alaturi, sau vi­zavi, dar în partea opusa Mexicului, era pavi­­lionul ICR, mult mai bine dotat cu carti si de unde se puteau cumpara câte exem­pla­re doreai. Ceea ce m-a bucurat a fost faptul ca la mai toate orele când am fost sau am tre­cut pe la cele doua pavilioane, ele erau cer­cetate cu interes de vizitatori nu întot­deauna români nostalgici dupa patria pierduta. Cât despre întâlniri, daca cea unde Florin Iaru si sub­sem­natul am citit versuri în româ­neste si în traducere franceza n-a beneficiat de mai mult de vreo 25 de suflete, la prezentarea celei de-a doua carti a Gabrielei Ada­mes­teanu aparute la Gallimard (cu Jean Mattern, Daniel Cristea-Enache si traducatoarea Marily Le Nir) a fost un aflux serios de lu­me, ca si la discutia despre proza româ­neasca, dintr-una din salile salonului) la care au parti­cipat Gabriela Ada­mes­teanu, Dumi­tru Tepeneag si Daniel Cristea-Ena­che, animati de Magda Cârneci, directoarea ICR Paris. De altfel, Gabriela Ada­mes­teanu, aflata la a doua sa carte apa­ruta la Gallimard (primul sau roman, Drumul egal al fiecarei zile), a fost unul dintre autorii însirati la un moment dat pentru a da autografe, la standul marii edituri franceze. Întâlnirea cu Nicolae Manolescu, Eugen Negrici, Livius Ciocârlie si Ion Bogdan Lefter s-a anulat, din motive de economie, care l-au facut pe­ autorul Istoriei... sa refuze parti­ciparea. Catalin Par-tenie a prezentat traducerea franceza a volu­mului Crase banalitati metafizice de Ale­xandru Dragomir, aparut la prestigioasa editura de filozofie J. Vrin. Antologia de poezie româ­neas­ca de azi, Des soleils diffé­rentes a fost prezentata de Ga­bri­ela Ada­mes­teanu, Rodica Draghin­cescu si Linda Maria Baros. A mai fost prezentat volumul dnei R. Sterian-Nathan, L’âme tatouée si albumul de fotografii Roumanie. Réminis­cences, al Lili­anei Nadiu, prezentat de editorul sau, Yves Michalon. S-au ratacit pe la standul românesc si niste cetateni din Tg. Jiu, membri ai Fundatiei „Cons­tan­tin Brân­cusi”, care venisera sa-i faca nici mai mult nici mai putin decât o pomenire patro­nului fundatiei, pe care l-am si vazut, înscris pe coperta unei reviste scoase de acesti domni si aceste doamne, la rubrica „In me­moriam” (sic!), împartind-o cu... Artur Silvestri. Mare e Salonul car­tii de la Paris! Ma rog, pome­nirea a avut loc la Cimitirul Montparnasse, unde e înhumat marele sculptor, deasupra mormântului caruia se lustruieste azi tot felul de lume. (N.Pr.)