Miscellanea
I. Z.

REVISTA TRADUCĂTORILOR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN FRANȚA

Articol publicat în ediția Viața Românească nr. 7-8 / 2010

A apărut nr. 2 al revistei online Seine&Danube, destinată promovării literaturii române în Franța şi realizată de Asociația traducătorilor de literatură română, din Paris. Revista îl are ca redactor şef pe Nicolas Ca­vailles, iar în redacție pe devotații scriitori şi traducători Dumitru Tsepe­neag, Linda Maria Baros (poezie), Laure Henckel (proză) şi Mirella Patureau (teatru), neobosita Linda Maria Baros fiind webmaster al site-ului publicației. În sugestivul său editorial, Alți noi înşine sau, la fel de bine, Noi înşine prin alții, Nicolas Cavailles aşază sumarul numărului 2 al revistei S&D sub semnul diferenței şi alterității. În acest sens, un prim grupaj al traducerilor din revistă pune în evidență ideea alterității feminine, prin creațiile a patru autoare din generații şi de orientări diferite: Jeni Acterian (din generația lui Cioran, Noica, Eliade, Ionescu) e tradusă cu fragmente din Jurnalul unei fete greu de mulțumit; din creația Martei Petreu sunt traduse de către Dumitru Tsepeneag patru poeme vitale, din volumul Falanga; Carmen Firan e inclusă cu traducerea unui fragment extins dintr-un roman al său, iar Alina Nelega, prin scene semnificative din piesele sale Amalia respiră adânc şi Kamikaze.
Un al doilea grupaj de traduceri, aflat sub semnul imaginarului debor­dant, selectează texte din Urmuz, zece poeme din Mircea Bârsilă, selectate de Linda Maria Baros, din trei volume anterioare ale poetului, cât şi extrase suculente din Enciclopedia zmeilor, a lui Mircea Cărtărescu. Într-o secțiune, pusă de editorialist sub sigla o privire nouă, sunt publicate traduceri din paginile surprinzătoare de tinerețe ale lui Benjamin Fondane şi un fragment din Cum să uiți o femeie, ultimul roman al lui Dan Lungu. În viziunea lui Nicolas Cavailles, tânăra literatură română nu mai este o îndepărtată terra incognita, ci se integrează armonic, tocmai prin diferențele sale marcante, în concertul valorilor artistice euro­pene. Acelaşi număr al revistei S&D anunță apariția la Paris a antologiei lui Ioan Es. Pop, Sans issue, în selecția şi traducerea poetei Linda Maria Baros, cuprinzând poeme din volumele Ieudul fără ieşire şi Pantelimon 113 bis, cu o prezentare a biografiei şi creației popularului poet român.
În numărul anterior al revistei S&D, din primul trimestru al anului 2010, au fost traduse selecții reprezentative din creația lui Constantin Noica, Urmuz, a Anei Blandiana, I.D. Sîrbu, Sorin Mărculescu, Teodor Mazilu, Damian Necula, Radu Aldulescu, Cosmin Perța şi Alina Nelega.
Sub preşedinția lui Dumitru Țepeneag, Asociația traducătorilor de literatură română, din Paris, numără azi 15 traducători profesionişti, ține legătura cu traducători de literatură română din 17 țări ale lumii şi a avut o primă Întâlnire internațională a traducătorilor de literatură română, cu susținerea Institutului Cultural Român. Admirabila inițiativă a scriitorilor şi traducătorilor din Franța, solidari cu literatura noastră, ar putea fi un model pentru iubitorii culturii române din cele­­lalte țări ale lumii, inclusiv prin remarcabila revistă online Seine&Danube, ajunsă la nr. 2/2010. Orice informații suplimentare pot fi obți­nute de pe site-ul http://www.seineetdanube-atlr.fr/, al publicației. (Z.I.)