Miscellanea
Nicolae Prelipceanu

Zilele Revistei "ACOLADA"

Articol publicat în ediția Viața Românească 7-8 / 2011

Aflate la cea de a doua ediție, Zilele Revistei Acolada au sărbătorit, în perioada 2 – 3 iunie a.c., al cincilea an al revistei de literatură şi artă din Satu Mare, apărând sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Printre participanți: Florica Bud, Liana Cozea, Simona-Grazia Dima, Angela Furtună, Gheorghe Grigurcu, directorul Acoladei, Olimpia Iacob, Radu Mare?, Ioan Moldovan – Oradea, directorul revistei Familia, Dumitru Păcuraru – Satu Mare, director al revistei Poesis Internațional, Traian Ştef – redactor al revistei Familia, Pavel Şuşară, Constantin Trandafir, Radu Ulmeanu – director general al Editurii PLEIADE şi al Acoladei, Ion Vădan – director la Editura DACIA XXI din Cluj, alți scriitori din Satu Mare. Programul Zilelor Revistei Acolada a cuprins numeroase lansări de carte: Gheorghe Grigurcu – Extempo-rale, Editura DACIA XXI, 2011 (versuri), Constantin Trandafir – Cititul prozei. De la 1960 până azi, Editura DACIA XXI, 2011, (critică literară), Radu Ulmeanu – Politica, o comedie cu final cunoscut, Editura DACIA XXI, 2011 (articole politice) şi Ion Vădan – Noapte cu Fernando Pessoa, Editura DACIA XXI, 2011 (versuri), Simona-Grazia Dima – Interiorul lucrurilor, Editura VINEA, 2011 (versuri), Radu Mareş – Când ne vom întoarce, Editura LIMES, 2010 (roman premiat recent de Uniunea Scriitorilor) şi Pavel Şuşară – Universul din cuşcă, Editura BRUMAR, 2011 (versuri). În prima zi a avut loc de asemenea un tur al Oaşului, vizitându-se Muzeul în Aer Liber al Țării Oaşului (amfitrion Remus Vârnav, directorul muzeului) şi Mânăstirea Bixad. Vineri, 3 iunie, de la orele 11, invitații au participat la o dezbatere pe tema Moralitatea în literatură, în cadrul căreia au fost prezentate derapajele în acest sens ale unor scriitori, în special Nina Cassian (Liana Cozea şi Pavel Şuşară) şi Marin Preda (Gheorghe Grigurcu). La festivitatea de închidere a Zilelor Acolada, de la Filarmonica „Dinu Lipatti”, pe lângă lansările de carte menționate a avut loc un recital de poezie susținut de poeții participanți şi s-au acordat premiile Revistei Acolada colaboratorilor fideli ai revistei: Constantin Călin, Radu Mareş, Pavel Şuşară, Constantin Trandafir, C.D. Zeletin, cu specificarea că a fost premiată nu atât fidelitatea, cât mai ales valoarea operei celor în cauză.