in memoriam

In Memoriam George Bălăiță

Articol publicat în ediția 5 / 2017

A încetat din viață George Bălăiță, unul dintre cei mai importanți scriitori români postbelici.

Născut pe 17 aprilie 1935 la Bacău, a urmat cursurile Institutului de Cultură Fizică și Sport din București (1953-1955), fiind apoi absolvent al Facultății de Filologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași (1967). Din 1964, a fost redactor, ulterior redactor-șef adjunct al revistei Ateneu din Bacău. După mutarea la București, a fost secretar al Uniunii Scriitorilor din România, director al Editurii Cartea Românească (1980-1989) și redactor-șef al revistei Arc editate de Fundația Culturală Română (1991-1997).

A debutat cu publicistică în ziarul Steagul roșu din Bacău (1958), iar ca cu proză, în Luceafărul (1960). Debutul editorial, cu Călătoria (1964), se suprapune perioadei de liberalizare de la finele epocii realismului socialist. George Bălăiță a devenit, prin cărțile următoare, unul dintre cei mai originali și mai reprezentativi autori din tânăra generație ‘60, prin care literatura română intră în faza ei neomodernistă: Conversând despre Ionescu (1966), Întâmplări din noaptea soarelui de lapte (1967). După Lumea în două zile (1975), capodopera lui George Bălăiță, opera scriitorului se rotunjește prin titluri precum Ucenicul neascultător (1977), Nopțile unui provincial (1983), Gulliver în țara nimănui (1994), Învoiala (2016). În colaborare cu Janina Ianoși, a tradus Cevengur de Andrei Platonov.

„Cel mai frapant lucru la George Bălăiță – observa Nicolae Manolescu – este luarea în derâdere a normelor (nu în ultimul rând, și literare), latura de bufonerie estetico-morală, care își are reflexul în structura însăși a romanelor sale”.

Opera sa și-a mai adăugat o capodoperă odată cu apariția scenariului de film Învoiala, de fapt un roman cinematografic, apărut în foileton în România literară, în 2015 și ulterior în volum.

Prin dispariţia lui George Bălăiță, Uniunea Scriitorilor din România şi întreaga noastră comunitate intelectuală suferă o grea pierdere.