Viața Românească 1/2021

editorial
Nicolae Prelipceanu – Pandemia hârtie de turnesol

interferențe spirituale
Liviu Bordaș – De la fachiri la tantrism. Yoga și receptarea ei lexicografică (III)

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Recuperarea subiectivismului

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Postcomunismul literar românesc. Poezia și proza.
Schiță după trei decenii (I)

eseu
Claudiu Soare – Quoi fugit, damnat. Antrenament pentru judecata zisă „din urmă”

clasicii
Geo Vasile – Ion Vinea. Paradis destrămat, hipnoză și descântec

comentarii critice
Irina Petraș – Mircea Tomuș și pentalogia transilvană

istorie literară
Ion Buzași – Veronica Micle între mit și adevăr

poeme de Sebastian Reichmann

proză
Marian Ilea – Praznicul babei Ioană a Necului, vrăjitoarea din Desiștea

poeme de Radu Florescu

fărâme/excelsior

cartea de religie
Virgil Diaconu – Trei divinități ale Bibliei

recitiri
Nicolae Baltă – O latură nebănuită a criticului
Iulian Bitoleanu – Scriitorul-ziarist, plin de eleganță, curtoazie și rafinament

cititor în stele
Emil Lungeanu – De ce latră câinii la Lună

meridian
poeme de Jean-Marie Corbusier,
prezentare și traducere de Constantin Abăluță

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Despre fantasmele culturii şi alte utopii
Sonia Elvireanu – Nostalgia copilăriei
Mircea Moț – Mainimicul discutabil
Tudorel Urian – Cartea gândurilor negre

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Nikolai Leskov. Arta povestirii

cronica plasticii
Florin Toma – Sculptură grea la Nenea Iancu

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Despărțirea de Draga Olteanu-Matei și Vladimir Găitan

spectator
Nicolae Prelipceanu – Au existat mari actori și înaintea celor de azi

miscellanea
Traian D. Lazăr – Eminescu și Teleormanul
T. Urian – Istorie la firul ierbii
Fl. Toma – Un roman dandy
Răzvan Nicula – Fools Gold
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor