Viața Românească 2 / 2017

poemul invitat
Eugenia Țarălungă – Până la 100%

editorial
Nicolae Prelipceanu – Mână, birjar!

eseu
Victor Ivanovici – Paul Celan înainte de Celan
Radu Bercea – Încântarea unei duble întâlniri

semnal
Pere Gimferrer – Amintirile unei regine

evocare
Anamaria Smigelschi – Nichita

inedit
Romulus Rusan – Steaua și Tribuna

poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Despre „sfârșitul poeziei” și al „avangardei”

recitiri
Ion Pop – Poezia Ștefaniei Plopeanu

poeme de Brîndușa Palade

proză de Paul Diaconescu

poeme de Aurel Udeanu, prezentare de Marian Drăghici

cronica literară
Daniel Cristea-Enache – În oglindă
Gheorghe Grigurcu – O exegeză a Mioriței
Irina Petraș – Lumea în scădere sau epica thanatica
Tudorel Urian – Celălalt Alex Ștefănescu

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Dincolo de experimentul narativ

cartea străină
Fevronia Novac – Nicolas Cavaillès, un cioranian emancipat

cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Cărțile care ne dau lecții de viață

cronica plasticii
Florin Toma – Experiențe sumative

cronica filmului
Călin Stănculescu – Afacerea Est, o radiografie inspirată a unei realități perene

spectator
Nicolae Prelipceanu – De la Georges Feydeau la Gianina Cărbunariu

miscellanea
Florin Toma – Operație pe acord deschis
Ion Buzași – Gheorghe Șincai în cărți comemorative
Florin Toma – Arhitectura unui artist
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor