Viața Românească 5 / 2019

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Patria și teritoriul

Eveniment
Cununa de aur a poeziei pentru Ana Blandiana
Ana Blandiana – Festivalurile de poezie

Poeme de Ion Tudor Iovian

Opinii
Radu Cernătescu – Romgleza și bastonul Academiei

Dincolo de cuvinte
Leo Butnaru – Despre „viteza” de elaborare literară (II)

Comentarii critice
Victor Ivanovici – O distopie narativă la finele unei ere distopice

Istorie literară
Tudorel Urian – Anii bucureșteni ai lui Coșbuc

Proză de Cătălin Rădulescu

Poeme de Victoria Milescu

In memoriam
Geo Vasile – Ion Horea, poezia, legământ, osândă, religie

Cronica limbii
Andrei Ionescu – Schiță de proiect

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Un poet al arhetipurilor
Gheorghe Grigurcu – Lumea lui Arghezi
Irina Petraș – Democrația râsului
Tudorel Urian – Enciclopedia gândirii interzise

Lecturi
Ioan Groșan – Blândețea satirei
Mircea Popa – Lupercologie

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Căutând adevăruri

Cronica plasticii
Florin Toma – Paradisul lupilor

Cronica filmului
Călin Stănculescu – O comedie de văzut: În libertate de Pierre Salvadori / Premiile GOPO

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Doi morți vii

Miscellanea
T. U. – Templul sufletului românesc
Ion Buzași – Un critic care iubește literatura
N. P. – Semnal
T. U. – Bill Clinton romancier
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor
In memoriam Roxana Sorescu