Viața Românească 8/2019

poemul invitat
Nicolae Popa – Îngerul oilor

editorial
Nicolae Prelipceanu – Rescrieți, băieți, numai rescrieți!

ancheta VR
T. U. – Ce ne rămâne astăzi de la G. Călinescu?
Răspund: Alexandru Călinescu, Al. Cistelecan, Bogdan Crețu, Gheorghe Grigurcu, Ion Pop, Vasile Popovici, Ion Simuț, Ioan Stanomir, Cornel Ungureanu

eseu
Mircea Moț – Spectacolul interior și de gală al eseistului

interviu
Theodor Baconschi – Averea bunei educații. Cum procedăm?
un interviu de Cristian Pătrășconiu

poeme de Radu Cange

fărâme
Subtile mărturii othomanicești

poeme de Vasile Iftime

proze de Olimpiu Nușfelean

opinii
Eugenia Bojoga – O dezbatere lingvistică pe internet

proză de Ioan Florin Stanciu

restituiri
Florin Toma – Tangent la eternitate

remember
Ion Groșan – Iova în cenaclul din cer

premiul VR la Festivalul „Tudor Arghezi” – Tg. Jiu
poeme de Teodora Cristina Ciobanu

cronica literară
Christian Crăciun – Modulări…
Gheorghe Grigurcu – Carte-victimă
Irina Petraș – „Golurile dintre lumi”
Tudorel Urian – Companion în lumea cărților

cronica traducerilor
Rodica Grigore – António Lobo Antunes. Pietre, oameni, amintiri

cronica plasticii
Florin Toma – O coborâre la Sud

cronica filmului
Călin Stănculescu – Ce se mai întâmplă cu arta cu numărul 7?

spectator
Nicolae Prelipceanu – Teatrul. De unde? Încotro?

miscellanea
Fl. Toma – Rezidența de ALBASTRU
Traian D. Lazăr – Atitudini poetice
Fl. Toma – E rost de Eros
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor