Viața Românească 9 / 2019

poemul invitat
Irina Nechit – Ești aici?

editorial
Nicolae Prelipceanu – Cuvinte în derivă/Limba română e grea

eveniment editorial
Christian Crăciun – Amintiri din epoca lui Bibi. O post-utopie de Andrei Cornea

centenar
Nicolae Oprea – Receptarea critică și revanșa postumă

lumea teatrului
Alexa Visarion – Setea tăcerii în spectacolul de teatru

introspecții
Dan Stanca – Cititorul de dincolo

poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – O absență voluntară de biografie

fărâme
L.I.S. – Din revistele literare de acum un secol și mai bine (apropo de actualitate)

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Birocratizarea vieții intelectuale

11
Cristian Pătrășconiu – Fragilitate & putere: Doina Cornea

poem
Nicolae Silade – Calea Victoriei

istorie literară
Ștefan Ion Ghilimescu – Elena Văcărescu 155

proză
Adrian Săvoiu – Amintiri/Adolescenta de pe nisipul fierbinte

comentarii critice
Mircea Popa – Alexandru Ecovoiu – între apocalipsă și înviere

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Jocuri literare pe câmpul istoriei
Gheorghe Grigurcu – Jocul cu moartea
Flavius Paraschiv – Poezia dublu distilată
Irina Petraș – Scene din viața scenei de altădată
Tudorel Urian – Cartea copilăriei

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Ficțiunea realității și realitatea ficțiunii

cronica plasticii
Florin Toma – Un caz de teroare gingașă

spectator
Nicolae Prelipceanu – Pe acoperiș

meridian
poeme de Martha Canfield, în românește de Rodica Grigore

miscellanea
Ion Buzași – Revelația publicistului
Fl. Toma – Ceasornicarul
Fl. Toma – Antropologie hitech
Marian Barbu – Viața tumultuoasă a unui visător
Fl. Toma – Un cuplu de forță admirabilă
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor
Tudorel Urian – In Memoriam