miscellanea
FLORIN TOMA

Mereu cu gândul la Paul…

Articol publicat în ediția 1 / 2017

De Sfântul Nicolae, adică pe 6 decembrie, anul trecut, la Galeria ROMANĂ, a avut loc vernisajul expoziţiei Cu gândul la Paul…, un eveniment dedicat maestrului Paul Gherasim. Rar se întâlneşte în lumea culturală un caz de adoraţie atât de intensă pentru un artist care a făcut nu doar şcoală (fiindcă ce este oare Gupul PROLOG, altceva decât o mişcare-şcoală?), ci a marcat – mai ales, prin continuitatea sa în siajul magistrului său, Ioan Andreescu – şi un teritoriu important în istoria artei contemporane româneşti.
Aşadar, 28 de pictori care l-au cunoscut pe Paul Gherasim, care l-au admirat, i-au împărtăşit viziunea şi gândurile, au stat în preajma lui şi s-au îmbogăţit sufleteşte de la sursele sele inepuizabile, au expus, cu un entuziasm greu de reţinut, lucrări reprezentative din opera lor. Odată cu vernisarea expoziţiei dedicate lui Paul Gherasim, şi în deschiderea căreia au vorbit criticul de artă Vladimir Bulat şi istoricul Petre Guran, a fost lansat şi volumul Murmurul poeziei, carte îngrijită de Paul Gherasim şi Marius Pandele.
Semnificaţia acestei adunări de prieteni – şi au fost, fără exagerare, peste 200 de persoane – are şi altă conotaţie, la fel de solemnă ca şi omagiul care i-a fost adus marelui artist. În fiecare an, în preajma marilor Sărbători creştine, respectiv, Paştile şi Naşterea Domnului, maestrul Paul Gherasim se îngrijea ca iubitorii artei să primească o bucurie: şi anume, organiza o expoziţie în care de fiecare dată se regăsea iubirea – a sa şi a artiştilor din Grupul Prolog – pentru Dumnezeu.
Fiindcă anul trecut, în august, Paul Gherasim a plecat la cele sfinte, Galeria ROMANĂ (adică Monica Andronic şi Emil Ene sau… Emil Ene şi Monica Andronic!) a luat iniţiativa de a organiza acestă expoziţie înainte de Crăciun, spre aducere aminte a locului pe care acesta îl deţine în memoria colectivă a iubitorilor de artă.
Paul Gherasim a fost mentor spiritual pentru mulţi semeni. Nu şi-a făcut o profesie din acest har al său, ci vorbea cui avea plăcerea să-l asculte. A fost şi îndrumător pentru colegi de breaslă. Nu i-a învăţat, ci i-a făcut să vadă. Pentru că „atunci când faci şcoală văzând, îţi dai seama de neputinţa ta. Şi văzând cât eşti de neputincios, te smereşti”, spunea maestrul.
Arta lui Paul Gherasim este ca o declaraţie de smerenie, căci o astfel de coborâre în adâncimile Spiritului a stat la baza înfiinţării Grupului PROLOG, plecând de la simbolul florii de măr. Tribulaţiile membrior Grupului – şi, mai ales, ale lui Paul Gherasim – în relaţia cu Securitatea şi comisarii ideologici ai nomenclaturii comuniste, fac obiectul unui alt capitol.
Cu gândul la Paul… (observaţi, vă rog, punctuaţia, care permite orice continuare, ad libitum!) este o expoziţie – deschisă şi în luna ianuarie – care şi-a propus să dăruiască bucurie iubitorilor de artă, în prejma Sărbătorii Naşterii Domnului, aşa cum făcea maestrul.
Iată pictorii care expun la Galeria Romană, artişti care l-au preţuit pe Paul Gherasim şi care, la rândul lor, au fost apreciaţi de el: Constantin Flondor, Horea Paştina, Ion Grigorescu, Christian Paraschiv, Matei Lăzărescu, Mihai Sârbulescu, Valentin Scărlătescu, Diet Sayler, Gheorghe Iacob, Viorica Iacob, Silvia Radu, Ariana Nicodim, Andrei Rosetti, Alexandru Antonescu, Dinu Ritivoi, Dinu Săvescu, Ştefan Sevastre, Dragoş Alexandru, Militza Sion, Bogdan Vlăduţă, Cristian Diţoiu, Valeriu Paladi, Ruxandra Grigorescu, Teodor Zbârnea, Dan Mohanu, Ilinca Angelescu, Adela Petrescu şi Marius Pandele.