aniversare

TES LA 75 DE ANI

Articol publicat în ediția 9/2023

Înființat la 1 august 1948, la propunerea Comitetului Democrat Evreiesc și a Asociației Culturale IKUF, Teatrul Evreiesc de Stat din București împlinește 75 de ani. După 72 de ani de la momentul apariției primului teatru idiș profesionist – înființat la Iași, în anul 1876, de Abraham Goldfaden, în București și, un an mai târziu, la Iași – deci, funcționau două noi instituții de spectacol ce aveau să pună în scenă opere semnificative ale dramaturgiei idiș. Lozul cel mare de Shalom Alechem, în regia lui Iso Schapira, a deschis seria celor șase spectacole prezentate în prima stagiune pe scena din str. Doctor Iuliu Barasch din Capitală.

Nume celebre precum Sevilla Pastor, Dina König, Seidy Glück, Mano Rippel, Isac Havis și alții, în coordonarea primului director, Bernard Lebli și a lui Ury Benador ca secretar-literar, au prezentat un număr important de premiere. După anul 1954, scena și clădirea teatrului trec printr-o serie de modernizări, direcția fiind asigurată de Franz Auerbach. Ca și în anii 2014-2016, Teatrul Evreiesc de Stat se bucură în intervalul 1954-1956 de ospitalitatea marilor scene bucureștene, prilej cu care își desfășoară activitatea în mod neîntrerupt.

În anul 1955, Israil Bercovici devine secretar-literar al Teatrului Evreiesc de Stat, el rămânând o figură emblematică a istoriei teatrului idiș din spațiul românesc. Un element de noutate în dezvoltarea teatrului îl constituie înființarea, în anul 1957, a unui Studio Idiș de pregătire actoricească, el reunind contribuții importante ale unor personalități teatrale precum Beate Fredanov, Alexandru Finți, David Esrig sau David Rubin.

Sunt montate piese de rezonanță ilustrând creațiile unor clasici ai dramaturgiei evreieşti (Shalom Alechem, I. L. Peretz, S. Ansky, Iacob Gordin, H. Leivik), dar și ale unor dramaturgi evrei din România (Mihail Sebastian, Aurel Baranga, Alexandru Sever, Dumitru Solomon) şi din lume (Arthur Miller, Israel Horovitz, Mario Diament). Acestora li se adaugă scrierile unor iluştri autori din dramaturgia universală (Jean-Baptiste Molière, Gotthold Ephraim Lessing, Henrik Ibsen, Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Arnold Wesker). Dincolo de talentul actoricesc, ilustrat de Tricy Abramovici, Sevilla Pastor, Carol Marcovici, Leonie Waldman-Eliad, Bebe Bercovici, Carol Feldman sau Rudi Rosenfeld, se disting contribuțiile unor personalități precum regizorul George Teodorescu, dirijorul emerit Haim Schwartzman, actorul și regizorul Adrian Lupu, dar și ale altor numeroși membri ai orchestrei, referenți și secretari-literari.

După anul 1990, regizorul Harry Eliad preia conducerea Teatrului Evreiesc de Stat, acesta continuând menirea instituției de a promova limba și cultura idiș din România. Repertoriul cunoaște o diversificare tematică, iar trupa teatrului, îmbogățită cu nume noi – încă din anii ‘80-’90 – Theodor Danetti, Cornel Ciupercescu, Andrei Finți, Nicolae Călugărița, Dorina Păunescu, Maia Morgenstern, Roxana Guttman, Mihai Ciucă – completează astfel tradiția începută acum 75 de ani.

Direcția instituției trece în coordonarea actriței Maia Morgenstern, începând cu anul 2012, iar Teatrul Evreiesc de Stat oferă publicului spectator un repertoriu vast, care ilustrează o simbioză între tradiție și actualitate, cu spectacole în limba română și în idiș.

Începând cu anul 2016, Teatrul Evreiesc de Stat organizează la București Festivalul Internațional de Teatru Idiș TES FEST, împlinindu-și menirea de a conserva și promova limba și cultura idiș, prin intermediul unui spectru larg de evenimente teatrale și culturale.