Viața Românească 1 / 2020

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Un poet ironic și sentimental

Eminescu – 170
Nicolae Mecu – Eminescu și Junimea. „Notaru coresp. eternu”, în trei ipostaze
Ion Buzași – Adversitate sau rivalitate literară

Dialog VR
Zoltán Rostás – Istoria orală-colac de salvare pentru istoria contemporană
dialog de Cristian Pătrășconiu

Lumea teatrului
Ion Cocora – Alexa Visarion, un regizor de ieri și de astăzi
Alexa Visarion – Visare și amăgiri

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Bocind la căpătâiul limbii române

Poeme de Sebastian Reichmann

Remember
Frank Westerman – Lumea văzută de Darp (fragment)
Prezentare și traducere de Mira Feticu

Proză
Monica Săvulescu-Voudouri – Hans-Sfântul. Vasile-Sfântul

Poeme de George Iarin

Fărâme
Limba română e (tot mai) grea

Cititor în stele
Emil Lungeanu – Una-i telescopu’, alta-i horoscopu’!

Cartea de istorie
Christian Crăciun – Lucian Boia, un istoric despre viitor

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Despre complexul lui Orfeu și alte anxietăți ale literarului
Gheorghe Grigurcu – Pornind de la Maiorescu
Irina Petraș – Cartea regăsită
Tudorel Urian – Portret pe gaura cheii

Cronica limbii
Andrei Ionescu – Vechea problemă a substratului

Recenzie
Răzvan Nicula – Între trecut și viitor

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Despre albine și oameni

Cronica plasticii
Forin Toma – Acropole și banana lui Cattelan

Cronica filmului
Ioan-Paul Azap – Cinemaiubit 2019

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Bilanț

Miscellanea
Fl. Toma – Iser – XII+I
T. Urian – Obsesiile vremii noastre
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor