Viața Românească 7 / 2017

Poemul invitat
Andrei Zanca – În inima mea nomadă

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Scurte autostrăzi 

Inedit
Corespondență B. Fundoianu (II) 

Eseu
Ion Mircea – Oratoriul tactil (III)

Poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – „Angajament” și renaștere poetică în Germania postbelică: între Ingeborg Bachmann și Paul Celan (I)

Note clasice
Ștefan Ion Ghilimescu – Aulus Gellius, filologicale și nu numai

Aniversare
Ștefan Câlția – 75

Poeme de Eugen Bunaru

Proză de Teodor Hossu-Longin

Poeme de Adrian Costache

Poeme de Florin Costinescu

Cronica literară
Daniel Cristea-Enache – Ratatul ales
Gheorghe Grigurcu – Petru Poantă față cu Clujul
Irina Petraș – Recuperarea lui „între” sau despre interval
Tudorel Urian – Week-end la Luna de Jos

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – De trei ori în literatură

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Despre nimicul care nu poate să tacă

Cronica plasticii
Florin Toma – Două rostuiri

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Un film ratat. „Ultimul drum” de Gabriel Achim

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Karamazovii

Meridian
Márai Sandor – Divorț la Buda,
în românește de Maria-Gabriela Constantin

Miscellanea
Florin Toma – Colecția Costina
Marian Drăghici – „În largul cornului de vânătoare”
Tudorel Urian – Parfumul altor epoci
Florin Toma – Ascuns în consistență
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor