Viața Românească 9 / 2018

Poemul invitat
Mircea Bârsilă – Saeculum

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Selfie cu oasele lui Eminescu și Brâncuși

Eveniment
Două comentarii despre volumul Scurtă istorie. Panorama alternativă asupra literaturii române de Mihai Zamfir:
Lăcrămioara Petrescu – Mihai Zamfir, panorama istorică și amprenta stilistică a literaturii
Florin Toma – Stil și bună purtare cu literatura

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Despre umor, numai de bine

Dialog VR
Yves di Manno – Sebastian Reichmann:
Primul pas spre o poezie obiectivă

Ancheta VR
Cărțile din bagajul de vacanță,
anchetă de Tudorel Urian

Istorie literară
Ștefan Ion Ghilimescu – Memorie și literatură

Proză
Teodor Hossu-Longin – Ștefana

Poeme de Simona-Grazia Dima

Poeme de Gheorghe Vidican

Meridian
Poeme de Julio Cortázar,
în românește de Rodica Grigore

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – O retrospectivă Suceveanu
Gheorghe Grigurcu – Un inconformist
Irina Petraș – Intermitențele morții
Tudorel Urian – Omul sub vremuri

Lecturi fidele
Elisabeta Bogățan – Călătoriile interioare ale Minervei Chira
Ioan-Paul Azap – O revelație optzecistă, Vasile Dragomir

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Sfârșitul lumii așa cum știam

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Moartea ca performance

Cronica plasticii
Florin Toma – Tzara lui Dada și Bacovia

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Scriitor pe ecran – Dovlatov

Miscellanea
Ion Buzași – O bibliografie Veronica Micle
Florin Toma – Două cărți de băgat la cap
Liviu Ioan Stoiciu – Un spectacol impresionant
Ioan Groșan – Stranietate ludică
Tudorel Urian – Români în „Le Nouveau Magazine Littéraire”
Florin Toma – El Sentimiento español la Ploiești
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor