miscellanea

Comunicate USR

Articol publicat în ediția 10 / 2016

La şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din 21 septembrie 2016 au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, președintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte, Gabriel Chifu, vicepreședinte, Mircea Mihăieș din partea Filialei Timișoara, Aurel Maria Baros, președinte Filiala București-Proză, Adrian Popescu din partea Filialei Cluj, Horia Gârbea, președinte interimar al Filialei București-Poezie.
Invitați: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Stela Pahonțu, director economic și Ion Pahonțu, director administrativ.
Pe ordinea de zi au fost: discutarea și semnarea contractului U.S.R. cu Editura Paralela 45 privind administrarea Editurii Cartea Românească de la 1 ianuarie 2017; informarea privind organizarea evenimentului Scriitorul Anului (4 noiembrie 2016, Iași); jurizarea proiectelor depuse în vederea primirii finanțării acordate de U.S.R.; aprobarea începerii lucrărilor de reparație a fațadei sediului U.S.R. și a lucrărilor de reparare și amenajare a apartamentului regretatului Constantin Țoiu, donat U.S.R.; acordarea indemnizațiilor președinților Filialelor U.S.R.; demararea programului de Lecturi publice; desemnarea a 5 scriitori români care se vor întâlni cu delegația scriitorilor chinezi; informarea privind costul proceselor intentate U.S.R. de Dan Mircea Cipariu și Cristian Teodorescu.

*

Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedinte dl. Nicolae Manolescu, anunţă faptul că, prin decizia civilă nr. 3382/20.09.2016, Tribunalul Bucureşti a respins apelul declarat de dl. Teodorescu Cristian George împotriva sentinţei civile nr. 5790/05.04.2016.
Reamintim că, prin sentinţa civilă nr. 5790/05.04.2016, instanţa a dispus suspendarea efectelor pretinselor hotărâri ale pretinsei adunări generale din data de 19.03.2016 a membrilor «Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România».
Prin respingerea apelului, această sentinţă a devenit definitivă, ceea ce înseamnă că, până la pronunţarea instanţei asupra legalitătii pretinsei hotărâri din data de 19.03.2016, aceasta nu produce niciun efect şi nu poate fi invocată.
Deşi această hotărâre nu vizează decât efectele pretinselor hotărâri ale pretinsei adunări generale din data de 19.03.2016, suspendarea definitivă a efectelor acesteia este un element care clarifică raporturile juridice, în sensul că, până când instanţa nu verifică legalitatea pretinsei hotărâri, susţinătorii acesteia nu se mai pot prevala de ceea ce un număr de 28 de persoane (membre şi nemembre) au decis, fără respectarea dispoziţiilor legale şi statutare, în numele celor 2.625 de membri ai Uniunii Scriitorilor din România.

*

Uniunea Scriitorilor din România, prin președintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, face următoarele precizări:
Prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. 7540/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1, dl. Grigore Şoitu a solicitat emiterea unei ordonanțe președințiale prin care să se dispună suspendarea din funcția de Președinte al USR a dlui. Nicolae Manolescu și numirea dl. Dan Mircea Cipariu să asigure conducerea interimară a USR.
Prin sentința civilă pronunțată în dosarul 7540/299/2016, instanța „respinge cererea formulată de reclamantul (…) ca neîntemeiată”, reținând că „aparența de drept nu este în favoarea reclamantului, (…) membrii Comitetului Director și președintele pârâtei au fost aleși în aceste funcții, pe care le îndeplinesc efectiv în prezent”, iar cu privire la caracterul urgent reținând „că reclamantul solicită suspendarea conducerii Uniunii Scriitorilor din România, în condițiile în care aceștia exercită efectiv funcțiile respective din anul 2009”.
Împotriva acestei sentințe, reclamantul a formulat apel. Prin decizia civilă nr. 2459/16.06.2016, instanța a respins apelul ca nefondat.
Instanța de apel, în pronunțarea acestei soluții, a reținut în mod corect faptul că: „în raport de art. 216 NCC, procedura de contestare a hotărârilor și deciziilor contrare legii, actului constitutiv și Statutului sunt supuse unei reglementări specifice ce conține un termen de decădere de 15 zile”, neexistând urgență în luarea măsurii suspendării după această lungă perioadă de timp.
Pe de altă parte, față de încălcarea flagrantă a dispozițiilor statutare imperative referitoare la desfășurarea Adunărilor Generale ale membrilor USR, precum și a celor referitoare la adoptarea hotărârilor, prin cererea de ordonanță președințială înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 sub nr. de dosar 14141/299/2016, dl. Varujan Vosganian şi dl. Răzvan Voncu au solicitat „suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul «Adunării Generale Extraordinare a USR» din data de 19.03.2016, până la soluționarea definitivă a acțiunii în constatarea nulității absolute a Hotărârilor”.
Prin Sentința Civilă nr. 5790/05.04.2016, instanța a admis cererea și a dispus suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul « Adunării Generale Extraordinare a USR » din data de 19.03.2016 până la soluționarea definitivă a cauzei, având ca obiect anularea Hotărârilor.
Împotriva acestei sentințe, Teodorescu Cristian a declarat apel.
Prin decizia civilă definitivă nr. 3382/20.09.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 14141/299/2016, instanța a respins apelul ca tardiv formulat.
Or, raportat la faptul că efectele hotărârilor au fost suspendate, neproducând la momentul actual niciun efect juridic, niciuna dintre persoanele pretins alese în funcții de conducere în cadrul USR în 19.03.2016 – printre care domnii Cipariu Mircea Dan și Teodorescu Cristian – nu dețin funcțiile pretinse.
Pe cale de consecință, de vreme ce pretinsele hotărâri adoptate în data de 19.03.2016, prin care ar fi fost alese noi organe de conducere ale USR, nu produc efecte juridice, iar procesul-verbal din data de 07.10.2013 (întocmit cu ocazia deschiderii urnelor şi numărării voturilor consemnează rezultatul alegerilor și voința reală a membrilor Uniunii Scriitorilor din România cu privire la organele de conducere alese) nu și-a încetat existența în niciun fel, producând efecte juridice, calitatea de reprezentant legal al Uniunii Scriitorilor din România o deține în prezent dl. Președinte Nicolae Manolescu, pentru mandatul 2013-2018.
Pentru aceste motive, Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedintele acesteia, domnul Nicolae Manolescu, reiterează solicitarea adresată tuturor destinatarilor informărilor provenind de la domnii Cipariu Mircea Dan şi Teodorescu Cristian să analizeze cu rezervă faptele invocate de aceştia, reţinând faptul că informațiile relevante și pertinente vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor şi persoanelor interesate prin comunicate de presă adecvate, în concordanţă cu realitatea faptică.

Un comentariu la „Comunicate USR”

Comentariile sunt închise.