miscellanea

COMUNICAT DE PRESĂ

Articol publicat în ediția 8 / 2017

Primim:

COMUNICAT DE PRESĂ

Paris, 17 iunie 2017

Trei importante donaţii au fost făcute recent Muzeului Exilului Românesc din Craiova: arhiva Leonid Mămăligă (L. M. Arcade), arhiva Vintilă Horia şi arhiva Paul Barbăneagră.

Mulţumesc şi pe această cale Doamnelor Bénédicte Mămăligă, Cristina Horia şi Rosie Barbăneagră, care au acceptat cu mare generozitate sugestia mea de a face aceste donaţii.

Ţin să exprim, de asemenea, mulţumirile mele călduroase Domnului Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Aman din Craiova şi Domnului Cristian Isvoranu pentru eficacitatea şi eforturile făcute în preluarea acestor arhive. Domnul Lucian Dindirică  a dat încă o dată dovada marelui său talent de manager şi a profundei viziuni pe care o are asupra reîntregirii culturii române.

Fac un apel adresat tuturor persoanelor, asociaţiilor şi ale organismelor din toate ţările lumii,  aflate în posesia  arhivelor privind Exilul Românesc (1945-1989), pentru ca să le doneze Muzeului Exilului Românesc din Craiova, luând legătura cu mine sau cu Domnul Lucian Dindirică pentru definirea modalităţilor practice de preluare a arhivelor respective.

Fac, de asemenea, un apel adresat tuturor directorilor de biblioteci din România pentru a ne informa dacă sunt în posesia unor arhive privind Exilul Românesc, în vederea stabilirii unei cartografii a arhivelor Exilului Românesc pe teritoriul României.

Prof. Dr. Basarab Nicolescu

Membru de Onoare al Academiei Române

Preşedintele asociaţiei „Les Roumains de France”