meridian

Poeme de Yīn Xiǎoyuán

Articol publicat în ediția 7/2021

Yīn Xiǎoyuán este o autoare avangardistă din Beijing, care practică un intertextualism de tip enciclopedic, dezvoltând o poetică a ştiinţei şi a culturii amalgamate. A absolvit Universitatea de Studii Internaţionale din Beijing şi este membră a Asociației Scriitorilor, Asociației Traducătorilor și a Institutului de Poezie din China. În 2007, a fondat Școala de Poezie Enciclopedică (Encyclopedic Poetry School), un grup literar de avangardă. Yīn Xiǎoyuán scrie în numeroase genuri şi stiluri literare, în limbile chineză, engleză, japoneză, germană și franceză. A publicat unsprezece cărți în China, incluzând patru colecţii de versuri, şi o colecţie de poeme în limba engleză, Agent pentru impregnarea norilor (Cloud Seeding Agent, Pinyon Publishing, 2020), în Statele Unite, din care fac parte aceste traduceri.

 

Odă închinată numerelor prime

 

Numele tău este «le seul».

Imposibil de descompus și, în mod enigmatic, de neschimbat.

Drept ca o pană, dar şi de un alb intens, este un fragment de os în abisurile codurilor sursă combinate. Nu vei ști niciodată de când buzele cognoscenților au început să facă experimente pe tine: tânjeau să știe cum miros secvențele tremurânde ale numerelor binare care scintilează între infinitul pozitiv și cel negativ. Precum chihlimbarul? Sau doar oriental, năucitor?

Grosolănia le-a blocat încercările deznădăjduite de a ajunge la tine; pofta deşănţată de a dezasambla nu le-a lăsat nimic altceva decât disperare și mănuși murdare, uzate.

Aşa cum spunea Alphonse de Polignac pe vremuri: undeva în universul insondabil există imaginea ta geamănă, pentru totdeauna la 2 grade distanţă de locul în care te afli. Uneori aproape că ai simțit-o… Pentru a o găsi, nu ţi-ai cruţat nici văzul, nici auzul în explorările tale: şi totuși te-ai scufundat într-un ocean de molecule, replicându-se banal una pe cealaltă, și apoi într-o mlaştină de spirale duble care continuă să înflorească și să se ofilească numaidecât.

Tot ce ai putut vedea sunt filamente unduitoare de-a lungul fisurilor dintre roiurile globulare de stele, ale căror străluciri aveau un gust atât de arhaic, de astringent!

Ai fost ales dintre toţi ceilalţi pentru că erai deja un embrion matur. Mâini bătătorite de timp, de un calm sofisticat, au nivelat și netezit boabele de porumb, precum Soarta a făcut cu centilioane de octeți de date. Ibisul arzând de la răsărit s-a coborât la nivelul lor ca o străfulgerare de înțelepciune – plini de evlavie, au vânturat pleava și praful, în timp ce tu ai rămas încleştat de centrul rețelei uriașe, ca un fluture rar… Te-au lăsat să te cuibărești printre degetele lor, te-au ridicat în lumină și au şoptit cu un accent mediteranean: „Ciao!”

Străzile care pe tine te-au înzestrat cu toate culorile și sunetele vieții sunt într-un sistem paralel cu al lor. Când hoinăreşti mergând spre malul mării, cu mâinile în buzunare, nu te poţi întâlni cu localnicii care se apropie de tine cu găleți pline de măsline și sardine de parcă ați trece prin acelaşi loc în momente diferite ale zilei. Ei se răsfaţă în nopțile lor de neon, în timp ce tu îți savurezi zilele de safir. În desfătarea întunericului, toţi se transformă treptat din străini în parteneri de dans, iubiţi și apoi rivali!

Curbele de creștere ale tuturor lucrurilor sunt vizibile doar pentru stele: apar precum nişte valuri de smarald, trecând de la slăbiciune la robustețe, crescând miraculos și apoi scăzând din ce în ce mai aproape de zero. Aşa cum frecvenţa numerelor prime scoate în evidenţă toate celelalte sfârșesc în descompunere, iar tu sfârșești în singurătate. Ești destinat să fii ultimul corp ceresc, plutind peste șapte mii de mile de cimitire.

[Voiceover 1] Când ai aruncat o privire dincolo de traiectoriile timpului, el a devenit brusc vizibil, înălţându-se de sub suprafața eterului, strălucind cu vigoare și tenacitate. Atributele lui nu dispar odată cu trupul şi nici măcar cu sufletul. El este întrupat în tot şi în toate, în starea atmosferică, în energie și chiar în Zen. O teorie rădăcini-tulpini-frunze nu ar putea demistifica niciodată originea lui sau a bolţii de deasupra, care pot fi localizate în perioada Hadeanică.

[Voiceover 2] Raportat la întreaga istorie a timpului, vocile fantasmagorice care foşnesc printre aceste linii nu sunt altceva decât stropi de lichid în nervurile universului. Urechile care le aud se întorc, ferindu-se pline de sfială precum frunzele de toamnă. Când mercurul începe să se prelingă, toţi cei până la care ajunge zgomotul picăturilor vor fi condamnaţi.

[Voiceover 3] S-a păstrat secret faptul că Soarta rasei umane a fost demult hotărâtă de gradaţia până la care s-a ridicat în cele din urmă partea convexă a meniscului.

 

Un halo de 22 de grade1

 

Dintr-odată, norii cirrostratus s-au risipit ca un banc de pești

împrăştiat de curenții oceanici, ca o floare de gardenie

pierzându-și petalele.

 

„Aici este ca în orizontul evenimentelor2 sau ca într-un vid acustic, ca și cum

ai fi fost asurzit temporar de o explozie uriaşă. Chipurilor tuturor serafimilor

de deasupra ta se preschimbă și se topesc în lumina difuză.”

 

– Joe, micuţule, în ce ești atât de absorbit?              

– În felul în care căderea granulelor minuscule de sare pe hârtia pentru acuarelă

și înflorirea lor în fulgi de zăpadă uriași

este un proces diferit de dizolvare, semănînd mai curând cu eroziunea,

pentru că pătrunde prin toate culorile din jur.

– Sarea este precum singurătatea, spulberă totul în calea ei.

 

A răsucit capacul termosului de un verde ca de ferigă și a găsit o rază de soare

ascunsă în el ca o pasăre cu penele de-abia crescute. Apoi a deschis o cutie cu grisine, aproape expirate, din care încolțeau oase noi zi de zi.

 

Mori de vânt se aliniau de-a lungul drumului, apeducte romane erau peste tot.

„Jachetele sport albastre nu sunt pentru tine …

Ar fi nevoie de o zonă-tampon mare cât cerul ca să te răcorească.”

 

Ea mergea spre sud-est, cu o eșarfă stacojie,

vorbind în timp ce se îndepărta de tine

(„Există două versiuni diferite ale acestui paragraf:

A: El a rugat-o să-i spună în ce direcţie să meargă, ea fiind singura fiinţă vie

pe care a întâlnit-o trecând cu maşina prin toate acele sate-fantome abandonate

ca și cum toţi şi toate s-ar fi evaporat de curând.

B: Femeia a fost doar o reflexie pe pelicula de săpun a câmpului său vizual.”)

 

A prescurtat și a revizuit, fumând țigară după țigară, din fericire încă nu primise

telefonul care-l va răvăşi. Fluieratul ceainicul din bucătărie se oprise și el,

așa că a luat o înghițitură de ceai și a ștampilat hârtia cu capacul umed—

toate cuvintele au dispărut, dizolvându-se pe mulți centimetri de jur împrejur.

 

 

Pâlcuri de nori musonici

 

– Când mintea îţi umblă printre pâlcuri de nori musonici,

coordonatele spațiu-timp devin fragmentate și floculante3.

Au apărut umbre eterice: tată al ciclonilor, artizan al uraganelor,

el era acolo printre grinzile de lumină albă sfărâmate.

– Raportează poziția actuală! Ultimele tale coordonate înregistrate au fost:

127 ° 32′28 „E, 34 ° 2′45” S, de care te-ai îndepărat în derivă foarte repede.

– Zona unde mă aflu acum este mult deasupra înţelegerii tale

despre latitudine-longitudine, fără gravitație …

– Trezește-l și spune-i că este în derivă.

 

+++++ 1. Norii erau un fuior lung de mătase diafană ++ 5. El a plonjat în stratul cenușiu de apă nemișcată 7. Stătea tolănit în penumbră, cu şomoioage de fum ridicându-i-se dintr-un deget 15. Celule translucide, care se pot descompune ++ 4. Rechini, precum antere azvârlite de pe stigmatele florilor de un vânt puternic +++ 2. Ceaţa înfășurându-se în jurul unui embrion tânăr, plăpând ++ 19. Care tocmai a izgonit un lup flămând ++ 6. Înainte de a te trezi 8. La fel de capricios ca o algă Eucheuma unduitoare 21. Pe petalele delicate deasupra și dedesubt ++++++ 10. Înotau prin ea ca printr-un văzduh lânos +++ 11. „Temperatura corpului le-a fost extrasă și picurată într-un recipient pentru vise” +++++ 12. Când siluetele le erau complet ocupate de activități spirituale superioare 13. Și s-au transformat în carcase goale ++++++ 14. Fără câmp magnetic sau lumină infraroșie 16. A format o cascadă … ++ 18. Braţele lui +17. Pe apele nordice, un căpitan plutea în aval pe o bucată de gheață de forma unui nufăr de pe Amazon ++++ 9. Somonul a devenit din ce în ce mai agresiv +3. Oceanul a fost trecut în modul „ceață” 20. Precum căderea brumei 22. Acesta este ritualul unui abandon în zori ––23. După aceea, toţi norii stratus se dezgheaţă în şuvoiuri curgătoare.

 

– Să numerotez toate fragmentele de mai sus, și după aceea? Să le pun în ordinea corectă?

– Da, creează linkuri ancoră pentru cuvintele cheie. De exemplu: 1 = o vază; 2 = un poștaș; 3 = o crimă; 4 = o invitație. Deci „2-4-1-3” și „3-2-1-4” sunt întâmplări diferite.

 

Din adâncurile apei, creaturi uşor de recunoscut atacă oamenii… logic, nimeni nu este în siguranță.

4:21 pe 19 martie, 12:21 pe 23 septembrie, 23:21 pe 8 februarie…

– Ia bucățile și lipeşte-le înapoi în ordinea naturală

 

 

Forţa centripetă

 

În jungla de aur îndepărtată a unui apus de soare magnific,

Orașul acum radiază de lumină, acum alunecă sub zero.

Un drum de coastă pe fundalul fâşiilor palide ale zorilor

Este un simbol al scurgerii timpului. Mineri în haine de in sau

Bumbac au trecut pe lângă tine, cu coșurile pe umăr, rânjind,

 

Dezgolindu-și dinții de culoarea mesteacănului. În palele zefirului,

Roțile vibrează sub tine ca niște tauri în mijlocul unui lan de grâu.

Un cocoloş de unt și o ploscă cu ulei din arborele de ceai melaleuca

Era tot ce aveai în buzunar pentru a calma axul sfidător,

Când ai scuturat praful care se aşezase pe mănușile tale de piele.

 

„Bijuteriile și privirile ei sunt la fel de vechi ca rădăcinile copacilor

De banyan. Ea comunică cu orașul de acum trei sute de ani printr-o

gaură de vierme4 în spaţiu-timp…” Ce cântece bizare cântau!

Te-ai oprit brusc, cu roata din faţă în aer. Frunzele s-au împrăştiat.

 

Când ai coborât-o și ai înclinat-o lateral, motocicleta a devenit

Un fluture războinic care scuipa flăcări ridicat pe copitele din spate,

Pe care l-ai strunit în vârful pantei stâncoase.

 

Masca şi meniscul5

 

O, eprubetă înfloritoare a vicisitudinilor, imposibil de umezit6

De către anii care se scurg! Când ai plonjat în interiorul ei,

Un şirag de bule pufoase şi strălucitoare s-a ridicat de

Sub aripile tale. Erai alb argintiu precum iasomia

 

Când printr-un noroc ai ieşit la suprafaţă

Prin tunelul îngust, iar soarta torențială a preluat conducerea.

Meniscul, suprafaţa concavă, este curbat

De greutatea palelor de vânt și a razelor de lumină,

În timp ce uleiul de santal Amyris rămâne convex, precum

Un moment critic înainte de explozia cambriană7.

 

„Tensiunea superficială8 este voința de a rezista vremurilor și valurilor.”

Când valoarea ei depăşeşte capacitatea de auto-vindecare (rezistența din interior),

Feţele noastre devin măşti.

 

 

♫ Suspensia catenară × „Nie Gefragt” de Nachtblut9

 

Du suchst mich jede Nacht

in meinen Träumen heim.

 

Um während ich tief schlafe,

mit mir zusamm zu sein.

 

Du treibst ein böses immerwährendes Spielchen mit mir,

all meine Hoffnung zerreißt du wie Papier.

 

–Nachtblut: „Nie Gefragt”

În cele din urmă, toate se supun gravitației chiar și aureola care înconjura

chipul Simonetei „Idealizate.” Precum o perlă cu spini, faldurile feței de masă

se revărsau în cascadă, de un roşu sângeriu & duhnind a băutură.

O catenară10 poate să nu fie ancorată de absolut nimic – cel mai adesea roiurile

de stele pendulează în mod natural. Înainte ca marea inaugurare să înceapă,

Botticelli a smuls bucăți de ipsos din claviculele Florenței:

 

În esență, Beatrice d’Este și Alexandra Iosifovna erau același tip de femeie—

legendare, încarnări perfecte ale gloriei, aritmetica zeiţei Fortuna:

pedigree aristocratic + aventuri romantice + carismă ispititoare.

Fisurile pot apărea pe neașteptate: în profunzimea naturilor moarte și

a obiectelor neînsuflețite, chiar a nimicului. Vanitas vanitatum omnia vanitas.

Alcide Thèophile Robaudi ar fi învârtit limbile ceasului înainte doar ca să evite

un peisaj de seară.

 

A paisprezecea persoană de la Cina cea de Taină era un psiholog criminalist

în civil ale cărui dialoguri cu propria lui conștiință, apărute din interfața VR,

au fost repede înecate de „Velvet Darkness They Fear”. Ce crezi despre

sclipirile de pe argintăria lustruită? În istorie există o mixtură de pânze

de paianjen incomensurabile și apusuri de soare. Când candelabrul din

„Fantoma de la operă” a căzut, ochii celor care priveau au fost împroşcaţi

cu prevestiri; un sfeșnic cu şapte braţe ar putea deveni şi o prefață semiotică

pentru un roman de Agatha Christie—„Și n-a mai rămas niciunul”

 

În noaptea aceea, el nu a reușit să rezolve ecranul negru11, o eroare cauzată

de un personaj notoriu numit „Iuda Iscarioteanul” sau poate doar de o

suprasolicitare obișnuită a memoriei.

Benzi de circulaţie întortocheate se întindeau în toate direcțiile precum rămurelele

sfinte dintr-un trunchi, lupi cu căciuli albe rătăceau prin zăpada în care trandafirii

se desfăceau spontan și sângerau. „A întreba” era un act care ducea la inversarea

cauzei și a efectului.

 

Ți-ai schimbat rolul cu atâta nepăsare, de la Ioan Botezătorul la Dracula,

cu mâinile mânjite de culorile de pe afiș.

 

 

♫ Involutele12 cercului × „Desire You” de Charon13

 

Darkness calling come to reap me from my love

I desire you for all my heart I’ve come to this

– Charon, „Desire You”

 

Două monede de aur i-au fost așezate pe pleoapele în sfârșit la fel de pufoase ca dantela.

Tatuajul viking Cârma Terorii corespundea semnului în formă de cireașă de pe buza lui de jos.

Ai auzit zgmotul angrenajului? Pe nava lui Tezeu14 roţile zimţate erau pumni încleștați care

s-au defăcut brusc.

 

Aisbergul spart în bucăţi a lovit corabia din ambele părți, toți marinarii au ieșit la atac, alergând după vârtejuri iluzorii.

 

Diavole, după ce i-ai suprimat numele prin vrăji crunte te-ai trezit intoxicat de sunetele viorii care îţi tremurau pe buze – aveau textura catifelei, hipnotizând totul în jur.

Scurte, dar ascuţite, crestăturile în metal erau ca zgârieturile din jurul locului „Fără zgomot”15

 

Un vânt puternic bătea în zona de pescuit: știai că bancuri enorme de hering i se vor opune.

Acoperişul ascuțit al Catedralei Arctice Ishavskatedralen despica aurora boreală, flori cu fervoare evanghelică erau lăsate să aștepte în întuneric.

Mișcarea centrifugă a fost divizată în şaisprezecimi, ca totdeauna forțele balansându-se una pe cealaltă.

 

El era izolat şi în derivă, încercând cu disperare să-şi justifice în vreun fel călătoria.

Cel îndărătnic, care refuză să renunţe la amintirea lumii muritoare, nu are nicio șansă

să traverseze vreodată Styxul.

Prezentare și traduceri de Diana Manole


1  Haloul de 22° din jurul Soarelui sau al Lunii apare din cauza reflexiei sau refracției luminii în cristalele de gheață care sunt prezente în nori cirrostratus la peste 5,5 km înălțime.

2  „Orizontul evenimentelor” este granița spațio-temporală din jurul unei găuri negre din cosmos.

3  În chimie, flocularea este procesul reversibil prin care o substanță coloidală se adună formând agregate mai mari, denumite flocoane. Substanța poate fi redispersată prin agitare.

4  „Găurile de vierme” sunt soluții teoretice din teoria generală a relativității, pentru prima dată definite în 1935 de către Albert Einstein și Nathan Rosen.

5  Meniscul este porțiunea curbă a suprafeței lichidului, a cărui formă (concavă sau convexă) depinde de natura lichidului și a solidului aflate în contact.

6  În cazul unui corp solid în contact cu un lichid, dacă rezultanta forțelor de adeziune este mai mare decât a celor de coeziune, lichidul udă suprafața solidului; în caz contrar, acest fenomen nu se mai produce.

7  Explozia cambriană este apariția bruscă acum aproximativ 540 de milioane de ani a unei varietăți uluitoare de forme multicelulare de viață.

8  Tensiunea superficială este proprietatea lichidelor de a lua o formă geometrică în lipsa forțelor externe ca în cazul fuzionării picăturilor de apă sau a formării de sfere din picăturile de mercur.

9  Nachtblut este o formaţie dark metal din Germania, fondată în Osnabrück în 2005.

10  În fizică și geometrie, o catenară este curba unui cablu suspendat între două puncte determinată de propria sa greutate.

11  Black Screen of Death (Ecranul Negru al Morții, în engleză), abreviat KsoD sau BlSoD, este un ecran negru afișat de unele sisteme de operare după ce o eroare a cauzat închiderea sistemului.

12  Involuta este locul geometric descris de un punct al tangentei la o curba, studiat pentru prima oară de Christiaan Huygens pentru a construi ceasuri cu pendul.

13   Charon a fost o formaţie gothic metal din Finlanda în perioada 1992–2011.

14  În metafizica identității, experimentul „Nava lui Tezeu” ridică problema dacă un obiect cu toate componentele sale înlocuite rămâne în mod fundamental același obiect.

15  „Fără zgomot” (A Quiet Place, 2018), film de groază regizat de John Krasinski.