avanpremieră editorială
Constantin Abăluță

poeme

Articol publicat în ediția 11-12/2021

PIETRELE ȘI NORII

(dialoguri pessoane)

 1. Eu am „lângă fereastră un scaun preferat”*1
  pe care stau câteodată şi privesc ploaia
  cum zorește ca un bătrân zugrav
  ce dă cu var pe pereţii caselor din tot cartierul

De când mă ştiu trudesc la un singur cuvânt
îmi scapă mereu dar nu mă supăr
deschid fereastra îmi las fumul ţigării
să se amestece cu cel al fumătorilor de pe stradă

Liniştea cerului coboară în inima celui ce nu vrea nimic

 1. „Privirea mea e limpede ca floarea soarelui”
  merg pe străzi fără să privesc în jur
  şi tocmai de aceea atrag lucrurile
  pereţii caselor vin şi se freacă de pielea mea
  varul: singura metafizică pe care-o iubesc

Nu am noţiunea de durere căci am lăsat lumii zgomotoase
tot ce-i mortificat în mine
aşa cum o şopârlă prinsă sub un bolovan
se smulge ca să ducă mai departe sângele viu

 1. „Dar umbla prin oraş ca omul care străbate un câmp”
  şi era trist fiindcă se simţea nicăieri
  faţadele caselor sunt prea spilcuite
  pietrele de caldarâm îi amintesc de râuri care nu există
  copacii tunşi geometric de copiii mici
  învăţaţi să spună poezii din care nu înţeleg o boabă

Singurul lucru care îi plăcea la oraş
era să scuture de la balcon faţa de masă
în capul trecătorilor şi-n timp ce aceştia îl ocărau
el îşi punea faţa de masă în cap şi stătea
ca o stafie minute întregi în semiîntuneric
fără nici un gând

 1. „Parcă mi-aş fi trecut viaţa
  liniştit ca zidul grădinii”
  nici un om n-ar fi venit în umbra mea
  doar flori şi picături de ploaie
  ori vreo ţestoasă rătăcindu-şi timpul ei nemăsurat
  printre cărămizile mele egale şi finite

 2. „A gândi o floare”
  cerul să-ţi facă un semn discret
  aşa cum cel ce coboară din tramvai
  îi strecoară biletul unuia care urcă

 3. „Vântul vorbeşte numai despre vânt”
  e seară şi străzile pustii se-adună
  în mansarda bătrânului
  un bătrân ca oricare altul cu un ciorap verde
  şi altul albastru un bătrân care a uitat să moară
  şi pe care-l fluieră din când în când
  vidul din cutia poştală
  iar vântul îl adoarme la loc

 4. „Doamna aceea are un pian”
  nu am văzut-o niciodată
  ştiu că locuieşte undeva în blocul meu
  şi-i aud seara notele ploioase
  (obişnuieşte să cânte numai pe ploaie
  şi de la mine din apartament melodia ei şi ploaia
  se-aud la fel de tare)
  poate că în apartamentul ei nu se aud decât notele
  ce-ar vrea să concureze ploaia
  aşa cum fac pictorii când se uită într-un lan de maci
  şi pictează case şi oameni roşii

 5. „De rime nu-mi pasă, rareori
  vezi alături doi copaci la fel”
  două râuri cu aceleaşi meandre
  doar casele oamenilor se-aseamănă-ntre ele
  doar oglinzile fetiţelor se maimuțăresc una pe alta
  doar ochelarii morţilor se potrivesc leit
  la rame şi la dioptrii

 6. „Peisajul sufletului meu noptatic
  acelaşi, pe dos” nimeni
  nu mă mai vrea
  toţi s-au plictisit de mine
  pereţi, nu pot fi ca voi
  şi totuşi voi mă iubiţi
  cu iubirea cameleonică
  a timpului reversibil
  a oului cu două gălbenuşuri

 7. „Ce n-aş da ca viaţa să-mi fie un car cu boi
  ce scârţâie dimineaţa pe drum”
  umbrele plopilor s-atingă mormanul de paie şi să cânt
  ceva nedesluşit gândind la toate cele
  într-un mod care le îndepărtează pe totdeauna
  transcriindu-le cu nori pe coala vastă
  a bolții de deasupra mea

 8. „Ce n-aş da să fiu catârul morarului
  şi omul să mă bată şi să mă respecte”
  iarba să-mi învelească picioarele
  luna să-mi arate drumul
  lângă mal să găsesc rădăcini dulci
  apa râului să-mi potolească setea
  şi când mi-e lumea mai dragă să mă îmbăţoşez
  în mijlocul drumului
  iar omul să se perpelească să mă alinte de zor
  iar apoi să mă bată şi s-o pornesc încet
  simţindu-i în ceafă dulcea răsuflare mânioasă

 9. „Şi de aceea, pentru că aparţine doar câtorva,
  e mai liber şi mai mare pârâul satului meu”
  şi casele sărmane de pe malul lui
  sunt mai bogate decât palatele din alte părţi
  iar eu fac pluta pe sub sălcii în vara
  mai cuprinzătoare decât zeci de anotimpuri de altunde
  soarele îmi arde pielea şi mă dau la fund
  cât mă ţin plămânii şi-n adâncul pârâului
  întâlnesc imensa
  atlantidă a satului meu

 10. „Dacă aş putea dumica tot pământul
  să-l simt pe cerul gurii,
  aş fi mai fericit o clipă”
  şi apele mărilor m-ar ajuta
  să-mi înving timiditatea congenitală
  căci nu e nimic mai simplu şi mai bun
  decât să mergi pe străzi cu un trup golit de sânge
  şi să-i saluţi pe trecătorii întâlniţi
  ca pe propriii tăi donatori

 11. „Pentru că totul e cum este
  iar eu accept şi nici nu mulţumesc
  ca să nu pară că m-aş gândi la asta”
  să nu se creadă că încui uşa noaptea
  ca să mă salvez de năvala ierbii de pe pajişti
  cine știe poate că ziua de mâine
  va investi vreo ciornă oarecare de-a mea
  cu puterea unei definiţii radicale şi atunci
  vom vorbi altfel despre ploaie şi timp frumos
  despre gheţari fisuraţi
  şi lava care pândeşte fluviile lumii

 12. „Esenţialul este să ştii să vezi
  să ştii să vezi fără a gândi”
  cum geamul ce dă spre grădină
  e zgâriat de crengile tuturor pomilor
  chiar dacă nici una nu-l atinge
  esenţialul este să nu corelezi
  degetele cu pleoapele
  să mergi pe-acelaşi drum şi să te scalzi
  în firul brusc de sânge al păsării trăznite în văzduh

 13. „Baloanele de săpun pe care-acest copil” le face
  se-nalţă-n văzduh şi se trezesc pe malul celălalt al râului
  într-un spaţiu gol şi rece unde sunt singure
  şi tremură de lipsa lor de naturalitate
  căci nu-s fulgi din aripi de păsări şi n-au
  degajarea picăturilor de ploaie care vin
  şi le sparg irizat-inutilul trup sferic –
  celor mai norocoase…

 14. „Sunt fericit
  ştiind că înţeleg Natura pe dinafară”
  sunt fericit când bat la uşi la care ştiu dinainte
  că nu-mi răspunde nimeni
  acest nimeni e mai important decât persoana
  căci mă lasă pe mine să stabilesc gradul
  de luminozitate al frunzelor
  pe care le iubesc în cădere

 15. „Culoarea frunzelor nu e aceeaşi în bătaia soarelui
  sau atunci când trece un nor”
  zilele mele pe aceeaşi stradă
  dar trecătorii pot fi alţii
  câteva pisici fără nume plimbându-se pe-aceleaşi garduri
  o partidă de şah cu paznicul policlinicii
  întreruptă de moartea unui copil scos pe targă
  şi de bătrâna ce rupe iarbă pentru capre
  şi ţipă ca o disperată
  E trist să afli că nu avem cu toţii alt merit
  decât acela că existăm
  şi că ne lăsăm soarelui pielea încreţită
  de răutate

 16. „Trăiesc pe culmea unui deal
  într-o casă văruită, singuratică”
  iau apă dintr-un izvor aflat departe
  fiecare drum ce-l fac acolo mă umple de putere
  şi sănătate. Vorbesc singur
  spun cuvinte fără nici un înţeles
  aşa cum bate vântul. Îmi place
  să mă bucur că aud şi că am glas.
  Scot cu cana apă din butoiul pus în mijlocul casei
  ascult leorcăiala şi îmi pare
  că aud glasul mamei.
  Nu las să sece niciodată butoiul,
  tot la nouă luni îmi văruiesc casa
  pe dinăuntru şi pe dinafară
  şi mă rog Domnului să mă ierte
  că n-am lăsat pe nimeni în urmă-mi
  să-mi asculte când şi când glasul
  în leorcăiala apei din butoi.

 17. „Slavă Domnului că nu sunt bun
  şi că am egoismul natural al florilor”
  şi versatilitatea apei care îmbracă toate formele
  sunt cel care face cuvintele
  să se simtă mai mari decât copacii
  şi uşile caselor să râdă de ploaie şi vânt
  doar pentru că poartă pe ele urme ale degetelor umane
  (a nu avea trei ochi şi treizeci de mâini
  îmi dă adesea acea stare de schizofrenie
  pe care trandafirul o încearcă atunci când e lăsat
  singur noaptea pe-un raft din bibliotecă)

 18. „Vai de florile din tufele grădinilor geometrice,
  parcă s-ar teme de poliţie”
  dar orbul trece când şi când pe-acolo
  şi ele-i simt mirosul ca pe-o decoraţie neaşteptată
  ce li s-ar agăţa în piept
  şi asta le reface pentru un timp moralul

 19. „Lună printre crengile înalte”
  cu aerele tale de filosof
  pătrunzi prin odăi zeflemiseşti oglinda
  jignești scaunele şi mesele
  tot ce e solid ancorat de pământ
  tot ce răspunde timpului cu putrezire şi ruină

 20. „Ce trist să nu ştii să-nfloreşti”
  dar omul care trece pe stradă pleznind
  cu talpa caldarâmul nu observă nimic
  căci are o servietă plină de nimicuri
  şi nişte ochelari cu dioptrii cretine
  şi-o şapcă ce-l apără de răbufniri de vânt
  de orice răsucire spre propria fiinţă
  Omul de pe stradă e o pocitanie cu dinţii cariaţi
  de carnea ce rămâne printre ei
  el n-are vise căci acestea l-ar văduvi de prima trimestrială
  şi nimeni nu zice nimic în raza tărtăcuţelor aliniate
  ca gamelele la o popotă

 21. „Departe-n seara calmă se-aude un şuier vag”
  pot muri în orice clipă
  capătul unei străzi va fi mai gol
  iar câţiva vechi prieteni vor rămâne răzleţi
  ca pietrele atunci când seacă râul

 22. „Ah, simţurile, bolnavii care văd şi aud”
  la flacăra aragazului stelele apar palide
  de calc cu talpa vreun gândac ştiu
  că aici e pământul şi mă simt bine
  e un orgoliu umil ca al celui ce fumează chiştoace
  fumul se ridică în sus tot aşa ca din mielul jertfit

 23. „A trecut diligenţa pe drum şi s-a dus
  iar drumul n-a rămas mai frumos nici măcar mai urât”
  sentimentul că sunt pe strada mea
  pluteşte liber pe o cu totul altă stradă
  sunt mulţumit că am alături un prieten
  căruia-i arăt pe unde-am locuit cândva
  apoi se lasă noaptea sunt singur într-o cameră
  alături de pereţi şi oglindă nu ştiu ce să fac
  junghiul din degete e o literă stranie
  cu care-mi pot scrie viaţa netrăită

 24. „Mă trezesc brusc
  şi ceasornicul meu ocupă-ntreaga noapte”
  trăiesc o neînţelegere copilărească
  în zori o mireasmă rămâne agăţată de geam
  şi se plimbă pe imaginea munţilor din depărtare
  ca un cursor metafizic

 25. „Ce triste-s sufletele omeneşti ce pun totul în ordine”
  stau în curte vântul îmi trece pe chip
  masa de plastic luceşte anii zboară prin faţa privirilor mele
  sunt un om care strânge frunze într-o cutie rotundă
  nu-i pic de-ngăduinţă în pata de soare de pe zid
  geamantanul ăsta e tot aici?
  în el îţi pui haine groase biscuiţi
  o biblie un sul de hârtie igienică
  harta unei insule necunoscute

 26. „Floarea nu-şi poate ascunde culoarea nici râul curgerea”
  nici eu nu-mi pot ascunde cuvintele
  caut de zor prin vechi caiete
  şi după ani de zile rotunjesc un poem
  greu ca piatra şi uşor ca norii
  care se-ntâlnesc doar pe vârfuri de munţi
  în zori când oamenii parcă n-ar exista

 27. „Strigătul întâmplător al cuiva ce nu ştie că exist”
  tulbură amintirea acelei cascade
  lângă care fusesem fotografiat când eram mic
  eu şi cascada fiecare cu unicitatea lui
  cu propria lui semnătură

 28. „Numai ca s-auzi vântul bătând şi merită să te naşti”
  a sta la masă şi a scrie cuvinte pe hârtie
  e inferior oricărei rostogoliri de pietre pe-o brână
  e mai prejos decât zborul planat al unui albatros deasupra mării
  e un flecuşteţ faţă de răsăritul soarelui pe-o costişă
  când arborii capătă aură de profeţi şi uşile caselor
  se trântesc şi orologiile ruginesc şi oglinzile
  devin opace ca zidul…

Poeme din volumul la capătul mării spun nu spun da zâmbesc și cânt,
în pregătire la editura Casa de Pariuri Literare (CDPL)