miscellanea

Premiul Național de Poezie „Lucian Blaga” – 2022

Articol publicat în ediția 6/2022

În ziua de 9 mai 2022, data aniversării a 127 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga, în localitatea Lancrăm, la casa memorială, cea în care s-a născut poetul, a avut loc a cincea decernare a Premiului Național de Poezie „Lucian Blaga”. Organizatori au fost Consiliul Județean Alba, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” și Primăria Sebeș. Au fost nominalizați, prin votul a 17 critici literari, șapte poeți care au și prezentat recitaluri la manifestare. În ordine alfabetică, ei au fost: Gabriel Chifu, Vasile Dan, Ioan Moldovan, Marta Petreu, Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu. Juriul de decernare a fost prezidat de acad. Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România și i-a mai cuprins pe Gabriel Coșoveanu, Dan Cristea, Horia Gârbea, Irina Petraș, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu. Autoritățile locale și președintele Uniunii Scriitorilor au rostit cuvinte omagiale la adresa marelui scriitor aniversat. Președintele juriului a anunțat apoi că, în unanimitate, a fost ales pentru a primi Premiul Național „Lucian Blaga”, în anul 2022, poetul Gabriel Chifu. Poetul premiat s-a adresat publicului numeros prezent la manifestare, iar președintele juriului a prezentat cuvenitul laudatio, sub forma unui eseu concentrat despre opera lui Gabriel Chifu. Premiul Național de Poezie „Lucian Blaga” se acordă anual (în 2020 pandemia a împiedecat decernarea), laureații fiind până în prezent poeții Adrian Popescu, Ana Blandiana, Emil Brumaru, Ion Mureșan, Gabriel Chifu.