poeme
Mihaela Oancea

poeme

Articol publicat în ediția 7-8/2022

ceață

miriște ce întinde spre cer
brațe osoase. strigăt galben de inutilitate.

din căușul ceții
o pisică pândește ferestrele ce-au învățat
cum se moare bărbătește.

lampa lui Diogene

în dimineața aceea, o veselie spontană trâmbița
dinspre piață spre zgârie-nori.
ciocârliile cântau din palme de prunci.
oamenii uitaseră de febra vânătă a ambițiilor
ori de bucla de singurătate în care se simțiseră captivi.
își scuturau cu toții încordarea,
simplitatea își întindea aripile spre întreaga urbe
ce suna din corn dând veste spre miazăzi și miazănoapte
despre o bucurie ce le frânase brusc în dreapta inimii
și nu știau cum trebuie întâmpinată.

în dimineața aceea, au fost liberi.
însuși Diogene și-ar fi aruncat lampa și cu toții au vorbit
limba cerului.

departe

de draperiile verde mentă/de ploaia
ce se-agață de plafoane/de ferestrele ucise

departe de visurile uscate cum Atacama/de gratiile
după care umbli tiptil/departe de
nebunul ce întunecă decorul cu o crudă injectare
de lumină –

viața îți încape într-o valiză

despre regăsire

aș vrea să fac nod unor clipe – ferestre spre cer
să pictez visele cu turbioane de senzații pastelate
să-mi tatuez rubensienele forme ale bucuriei ori
să văd îndrăzneț precum Kubrick

aș vrea să nu fim nevoiți vreodată să vorbim
despre sângele plin de grindină și cutremur
despre simțirile cu marginile ciobite
despre fuga fără picioare și nicicând
despre plecare, ci doar
despre regăsire

metamorfoze

din prag bătrânii adulmecă norii – fără de voie
singurătățile lor împrumută generațiilor viitoare
câteva dintre oscioarele ce le susțin șira spinării

doar pruncii încă beau verdele înălțimilor de ciocârlie
neatinși de secundele tulburi ori de tristețea aceea
gheboasă și zgribulită
respingătoare cum ochiul de apă stătută

printr-un obscur estuar
umbrele care au purces spre Acheron
caută un felinar

largo

un alt noiembrie respiră prin văduve firide
ghemuit în pliurile tăcerii
cum amarul în paharul golit pe nerăsuflate

despre plinul pustietăților adâncite într-o baie de aburi
ori despre răsturnarea visurilor cu susul în jos –
niciun cuvânt
doar cărbune amar înnegurând văile

risipire

după o nemiloasă grindină – tăcere larvară.
în chenarul gol al ușii
un copil desenează chipul mamei – pe curbele morții
se face liniște.

amintirile dorm în cuiburi – treptat
li se vor risipi oasele.

orbită de iarbă

adulmeci mirosul de toamnă vânătă
pogorâtă pe întinderile stăpânite de tăietorii de lemne

plouă pe pajiștile cosite și tu ridici arbori spre soare
fără să-ți pese de săbiile ce-ți trec prin inimă
sau de apusurile din ce în ce mai bătrâne

pe acoperământul de șindrilă termitele desenează
surâsul târziului