miscellanea

In memoriam Geo Șerban (1930-2022)

Articol publicat în ediția 9/2022

S-a stins, în ziua de 9 iulie, criticul și istoricul literar, eseistul, editorul, jurnalistul cultural Geo Șerban. S-a născut la 20 mai 1930, la Iași. A urmat Școala „I. G. Duca”, din București, apoi Liceul Militar de la Curtea de Argeș, pe care l-a absolvit în 1948. Nu a urmat o carieră militară, deși fusese, practic, admis la școala de ofițeri, din cauza descoperirii unei incompatibilități de ordin medical. A fost student al Facultății de Filologie, secția română, a Universității din București până în anul 1953.

Încă din timpul facultății (1949) a fost angajat redactor la revista „Flacăra”, până în 1968, între anii 1953 și 1955 fiind și corespondent la București al revistei clujene Steaua, iar între 1955-1958 și redactor la revista Viața Românească. Din 1964 și până la pensionare a îndeplinit funcția de redactor la revista Secolul 20. De asemenea, a activat și în redacția revistei Realitatea evreiască. A început să publice devreme, la 17 ani, încurajat de Laurențiu Fulga, în ziarul Glasul armatei, adevăratul debut literar petrecându-se în același an 1947 în Revista literară, sub girul lui M.R. Paraschivescu. De-a lungul anilor, a mai colaborat la Națiunea, Tânărul scriitor, Con-temporanul, Manuscriptum, Revista de istorie și teorie literară, România literară și multe altele.

A îngrijit ediții din M. Kogălniceanu, Alecu Russo, Al. I. Odobescu, Traian Demetrescu, G. Călinescu, Tudor Vianu, Mihail Sebastian, B. Fundoianu, Paul Celan, Jacques G. Costin ș.a. A realizat, de asemenea, câteva antologii de texte, între care, Idei trăite. Carte de înțelepciune (1968).

A rămas în amintirea cititorilor și a istoricilor literari și prin faptul că a reușit să păstreze, în dificilele condiții știute, manuscrisul romanului Proprietatea și posesiunea, al lui Petru Dumitriu, până când schimbările de după 1989 au făcut posibilă apariția acestuia. Este autorul volumelor: Exegeze (1968), Ispita istoriei. Investigații, precizări, demersuri metodologice (1980), Întâlniri cu Marcel Iancu (2011), Dimensiunea Sebastian (2013).

Prin plecarea dintre noi a criticului Geo Șerban, publicistica, istoriografia noastră literară și editarea clasicilor suferă o grea, ireparabilă pierdere.