miscellanea
FL.T

SCRIPTOR – O revistă serioasă tare

Articol publicat în ediția 9/2023

Zonă tradițională a actului formativ temeinic, a sârguinței și a vredniciei, dar și a sobrietății împinse până la solemnitate, Capitala Moldovei distilează cultural, cu deosebită tragere de inimă, fondul etnogenetic puternic aluvionar al regiunii, producând  nemijlocit (în binecunoscutul ei stil blând, molcom și blajin) valori originale, cu care patrimoniul național se îmbogățește considerabil. Cel mai recent număr (7-8 / iulie-august) al publicației SCRIPTOR, subintitulată „magazin cultural” – fondator și coordonator: Lucian Vasiliu / manager: Simona Modreanu – nu face rabat cu niciun dram de concesie de la măsura seriozității, a bogăției și a calității cu care ne-a obișnuit. Ea dispune fără doar și poate de beneficiul, prețios în peisajul general al revistelor culturale din țară, care îi este oferit de apartenența la modùlul spiritual extrem de chibzuit și conștiincios al Iașiului. Că titlul ales duce cu gândul, etimologic vorbind, și la scriptură, dar și la scripta manent – aici, e probabil, vorba despre, bunăoară, frumoasa tentație a căderii în tărâmul tâlcului și al vorbei în doi peri, o ispită specifică graiului moldovean; dar și de o aplecare evidentă înspre erudiție și socotință.

Cercetând secțiunile revistei, tindem să credem că apropierea de fondul etimologic latin este mai evidentă. Ele sunt îndeajuns de inspirate pentru ca atenția să se oprească asupra conținutului lor, la fel de original ca titlul: semina sapientiae, historia magistra vitae, colloquium, fragmentarium, semper ad meliora, aqua script, et in arcadia ego. Semnăturile prestigioase (alegem la întâmplare, de la Liviu Antonesei, Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Pecican, Grete Tartler, Liviu Ioan Stoiciu, Robert Șerban, Alexandru Călinescu, Ioan Holban, Grigore Ilisei sau Laura Carmen Cuțitaru, la Gellu Dorian, Lucian Scurtu, Mircea V. Ciobanu, Călin Ciobotari, Mircea Radu Iacoban, Stelian Țurlea sau Simona Modreanu, Cristina Hermeziu sau Leo Butnaru) aparțin atât numelor sonore ale intelighenției moldave (de dincoace și dincolo de Prut), cât și unor colaboratori străluciți din țară. Rețin atenția, printre altele, comemorarea profesorului Liviu Leonte, unul dintre cărturarii de marcă ai Iașiului, apoi, interesantele studii de istorie, exegezele despre Eminescu și eminescologie, analizele foarte elaborate de lingvistică, portretele colocviale și, nu în ultimul rând, colaborările de poezie și proză.

Așadar, publicațiilor tradiționale ale Iașiului li se adaugă (nu înainte însă de a-i fi adresate cele mai calde felicitări) această excepțională SCRIPTOR, aflată deja  în al nouălea an de apariție și editată sub egida Primăriei și Consiliului Local Iași, de către Editura Junimea și Junimea Scriptor.