Viața Românească 2 / 2022

editorial
Nicolae Prelipceanu – Atlantida după Atlantida

recitiri
Maria Epatov – Garabet Ibrăileanu

centenar
Irina Petraș – Marin Preda și ipocrizia limbajului

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Doctorate și alte exegeze „cerchiste”

profil
Ion Pop – „Diacriticele” lui Andrei Codrescu

dante 700
Geo Vasile – Divina Commedia sau tripticul ispășirii întru mântuire

poeme de Savu Popa

psiho
Ioana Scoruș – Cum devine un copil înțelept

proză
Raul Popescu – Și la început a fost întunericul (fragment)

cititor în stele
Emil Lungeanu – Eclipsele de creier ale pământenilor

poeme de Virgil Botnaru

restituiri
Ion Buzași – Un poet al „dorului de țară”

eseu
Victor Ivanovici – Despre ospitalitatea de limbaj în traducere

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Poezia (și poetica) douămiistă: de la corporal la senzorial
Gheorghe Grigurcu – Critică și poezie
Tudorel Urian – Viața din literatură

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Laura Imai Messina. Pe aripile vântului

lecturi fidele
Florin Toma – Un roman în multe cuvinte

recenzii
Iulian Bitoleanu – Biblia literară
Sonia Elvireanu – Amintiri cu poduri

cronica plasticii
Florin Toma – Omul-luntre și punte

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Memorie și cinematograf

miscellanea
Fl. Toma – O pasăre din Oceania într-un tablou din Renaștere
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor