Viața Românească 4 / 2018

Editorial
Nicolae Prelipceanu – De la clasicii marxism-leninismului citire

Eseu
Radu Cernătescu – Karl Marx și piatra filosofală

Poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Despre justificarea existenței poeziei, cu Ingeborg Bachmann

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Utilitarismul. Ipocriziile școlii românești

Comentarii critice
Marian Victor Buciu – Recurs metodic
Ștefan Ion Ghilimescu — Critică și filologie la Șerban Cioculescu

Reveniri
Ioan Groșan – Calpuzanii – rezistența prin lectură

Proză
Marian Ilea – Tărâmul râmelor
Traian Dobrinescu – Cinci vagoane de cuie și recepționera Zoica

Remember
Ion Buzași – Pavel Dan într-o ediție jubiliară

Poeme de Radu Cange

Amintiri din „epoca de aur”
Octavian Onea – Critica restaurării Castelului Iulia Hasdeu într-o carte de Tia Șerbănescu

Cronica literară
Christian Crăciun – Geografia melancoliei
Gheorghe Grigurcu — Despre moartea scriitorilor
Andrei Ionescu – Cioran și Kafka într-o nouă lectură
Irina Petraș – De ce Ion Vinea?
Constantin Trandafir – Un roman autobiografic
Tudorel Urian – Que reste-t-il de tout cela?

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Furtuna răzbunării. Sau despre lumea ca teatru

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – O altă întoarcere a fiului risipitor

Cronica plasticii
Florin Toma – Inocența destoinică. Napoleon Tiron / Ch. Paraschiv

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Un an fără Radu Gabrea

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Ion Băieșu nu era, totuși, în sală

Miscellanea
Tudorel Urian – Memorialul Sighet, marcă a patrimoniului european
T. U. – Brasillach executat din greșeală?
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor