Viața Românească 5 / 2018

Editorial
Nicolae Prelipceanu – A citi, citire

Eseu
Victor Ivanovici – De la portretul-peisaj la peisajul-portret

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Inadecvarea

Interviu VR
Mircea V. Ciobanu în dialog cu Tudorel Urian

Imn
Marian Drăghici – Ioan Flora (1950-2005)

Evocări
Florin Toma – Dascălul: Dan Grigorescu (1931-2008)

Comentarii critice
Mircea Bârsilă – Poezia lui Gabriel Chifu

Onirici azi
Florin Gabrea – Apă
Sebastian Reichmann – Două proze

Antologie lirică
Poeme de Luminița Zaharia
Poeme de Igor Ursenko
Poeme de Lăcrămioara Stoie

Cronica literară
Christian Crăciun – Exerciții de respirație
Gheorghe Grigurcu – Ultimul jurnal al lui Matei Călinescu
Irina Petraș – Literatură tradițională din nord
Tudorel Urian – Mântuirea prin poveste

Cronica limbii
Andrei Ionescu – Orizontul creștin al limbii române

Cronica edițiilor
Mircea Popa – Ioan Slavici. Publicistul și omul politic

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Ficțiunea și adevărul literaturii

Cronica plasticii
Florin Toma – Despre cum Gernika a devenit Guernica

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Stop-cadru pe viața rusească de azi:
Neliubov de Aleksander Zviaghințev

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Dan Grigore, 60 (de fapt 61) de ani la pian, pe scenă

Miscellanea
Tudorel Urian – Un secol de la Marea Unire
Florin Toma – Undeva, în nord
Florin Toma – Andezit
Ioan Groșan – Din plutonul de elită
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor