lecturi fidele
IULIAN CHIVU

„Jurnalul” lui Eugen Dorcescu

Articol publicat în ediția 8/2020

Intitulate Îngerul adâncului, „paginile de jurnal (1991-1998)” – volum consistent, cu însemnări aparținând poetului Eugen Dorcescu – sunt dedicate soției sale, Mirela-Ioana, care semnează și exhaustiva introducere (Opera totală) ce proiectează o lumină edificatoare asupra personalității poetului și, implicit, asupra Jurnalului său. Volumul este tipărit în condiții excepționale la Editura Mirton (Timișoara, 2020) și vine … Continuă să citești „Jurnalul” lui Eugen Dorcescu

lecturi fidele
RĂZVAN NICULA

Labirintul disperării

Articol publicat în ediția 8/2020

Un doctor dedicat și empatic ar contrazice deopotrivă atât afirmația lui Mircea Eliade din Fragmentarium, cum că „nu există boli, ci numai bolnavi”, cât și pe aceea a lui Cioran, care susținea că „boala ne proiectează în afara Speciei. Orice bolnav se află în marginea zoologiei”. Cu siguranță, la fel de hotărâtă să contrazică cele … Continuă să citești Labirintul disperării

lecturi fidele
FLORIN TOMA

ANTROPOIȘTEANU

Articol publicat în ediția 2/2020

Andrei Oișteanu mi se pare a fi, la ora actuală, cel mai prolific și cel mai dinamic (și foarte plastic, aș îndrăzni să spun!) specialist din domeniul antropologiei culturale din România. Este cercetător, membru în Consiliul Științific al Institutului de Istorie a Religiilor (Academia Română), conferențiar asociat la Universitatea din București și președinte al Asociației … Continuă să citești ANTROPOIȘTEANU

lecturi fidele
ION BUZAȘI

CĂRȚILE UNIRII. PORNIND DE LA INOCHENTIE MICU KLEIN*

Articol publicat în ediția 11-12/2018

Aflat într-un amar surghiun la Roma, Inochentie Micu Klein (1692-1768), primul mare episcop al românilor, simțindu-și apropiatul sfârșit, își exprima testamentar dorința de a fi îngropat în pământul patriei, în Catedrala Blajului, la a cărei temelie a pus prima piatră, exprimându-și convingerea că nu „poți învia cu adevărat decât în pământul patriei tale” și îi … Continuă să citești CĂRȚILE UNIRII. PORNIND DE LA INOCHENTIE MICU KLEIN*

lecturi fidele
Elisabeta Bogățan

Călătoriile interioare ale Minervei Chira

Articol publicat în ediția 9/2018

Volumul Corabia nu poartă pe nimeni al Minervei Chira, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2017, confirmă un drum poetic și o vocație. Poezia Minervei Chira (girată la debut de Ana Blandiana, care scrie prefaţa volumului Manual de târâre, 1992, și care o girează în continuare, afirmând într-o cronică la cartea , publicată în Apostrof, 2016, că este … Continuă să citești Călătoriile interioare ale Minervei Chira

lecturi fidele
IOAN-PAVEL AZAP

VASILE DRAGOMIR, O REVELAȚIE OPTZECISTĂ

Articol publicat în ediția 9/2018

Oricât de ciudat sună o astfel de frază în anul 2018, putem spune fără teama de a greşi că, prin romanul Zeghea (Bistriţa, Ed. Charmides, 2017), Vasile Dragomir este cea mai recentă revelaţie a Generaţiei ʼ80. Nu se poate vorbi despre un debut întârziat sau despre recuperarea unui „autor rătăcitor”, neglijent cu propria-i creaţie, cât … Continuă să citești VASILE DRAGOMIR, O REVELAȚIE OPTZECISTĂ

lecturi fidele
ION BUZAȘI

ÎNSEMNĂRI DESPRE LITERATURA DETENȚIEI COMUNISTE*

Articol publicat în ediția 8/2018

După 1990, literatura română contemporană și-a adăugat un capitol nou: literatura spațiului concentraționar sau literatura detenției comuniste, constituită din poezie cvasi-folclorică, care a avut în închisorile comuniste o circulație orală, cu texte de Nichifor Crainic, Radu Gyr, Andrei Ciurunga ș.a. și o și mai bogată literatură memorialistică (jurnale, autobiografii, interviuri), scrisă și publicată după căderea … Continuă să citești ÎNSEMNĂRI DESPRE LITERATURA DETENȚIEI COMUNISTE*

lecturi fidele
Liviu Ioan Stoiciu

Emil Nicolae și sufletul prădător

Articol publicat în ediția 3/2018

Cum să faci din mister o putere a sufletului prădător (titlul cărții lui Emil Nicolae, apărută în 2017 la Junimea)? Sufletul prădător dând de gol capacitatea ta de creație… Dacă îi citești poezia lui Emil Nicolae, îți scoți pălăria în fața rafinamentului lui neangajat, contemplativ, al micilor-marilor neliniști metafizice — și te întrebi, asta e … Continuă să citești Emil Nicolae și sufletul prădător

lecturi fidele
ELISABETA BOGĂŢAN

TAT TVAM ASI, O VIZIUNE POETICĂ

Articol publicat în ediția 11-12/2017

Volumul Viață al Magdei Cârneci (Editura Paralela 45, Pitești, 2016), întregind profilul autoarei cu poemele ocazionale, „prilejuite de momente trăite la o anume intensitate”, după cum mărturisește autoarea însăși, (Scriu poezie numai în momente tensionate, care-mi declanșează și-mi motivează dicțiunea poetică), pare a pregăti o viitoare ediție de opere complete ale poetei. Deși înmănunchiere declarată … Continuă să citești TAT TVAM ASI, O VIZIUNE POETICĂ

lecturi fidele
SONIA ELVIREANU

NOSTALGIILE PEISAGISTULUI: „SALATA DE TEXTE” DE NICOLAE STOIE

Articol publicat în ediția 10 / 2017

Antologia de poeme a lui Nicolae Stoie Salata de texte (2012) propune lectorului o mixtură de texte de factură diferită, structurate după simbolica cifră trei, cu semnificaţii mitologice, creştine, ontologice, filozofice: Poeme compuse, bântuite de fantome, Poemele blocului turn devenit nor, Manuscrisele de la casa noastră din deal. Poemele introductive – Pitica roşie, Tabloul nopţii, … Continuă să citești NOSTALGIILE PEISAGISTULUI: „SALATA DE TEXTE” DE NICOLAE STOIE