Viața Românească 11-12 / 2021

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Nici la bal, nici la spital

Inedit
Roxana Eminescu – Interviu cu Iorgu Iordan

Viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Cercul Literar de la Sibiu – date și titluri

Eseuri
Olimpiu Nușfelean – Somnul de gheață
Irina Petraș – Mică poveste cu istorii literare

Opinii
Ștefan Ion Ghilimescu – Specia amintirii literare și începutul cultului lui G. Călinescu

Lumea teatrului
Alexa Visarion – Iubirea care doare…

Comentarii critice
Christian Crăciun – Momentul sintezelor
Traian D. Lazăr – O altfel de enciclopedie

Generația ʼ80
Andreea-Isabella Tatoi – „Mutilarea” Marianei Marin – rezistența la secrete

Avanpremieră editorială
Poeme de Constantin Abăluță

Comemorare
Geo Vasile – Cezar Ivănescu ar fi împlinit 80 de ani

Poeme de Ovidiu Baron

Psiho
Ioana Scoruș – Dar din dar…

Poeme de Andra Mateucă

Proză
Dana Banu – Haralambie la Piter

Poeme de Costel Stancu

Cititor în stele
Emil Lungeanu – O centură cosmică

Poeme de George Iarin

Proză
Radu Cernătescu – Kabbalistul

Sonete de Gellu Dorian

Meridian
Dinu Flămând – Poezia somatizată
Victor Ivanovici – Un călător neîmplinit și un voiaj desăvârșit (întru portocaliu)

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Val Butnaru, hipnotizatorul
Christian Crăciun – Politică și roman
Gheorghe Grigurcu – O poetică postmodernă
Dan Gulea – Ghiduri literare, ghiduri ale memoriei
Ion Pop – O lectură sociologică a literaturii române din postcomunism
Tudorel Urian – Taina domnului Nica

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Despre manuscrise și biblioteci

Cronica plasticii
Florin Toma – Transplant de Albion în Piața Romană

Cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Încă o toamnă la Voroneț

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Kiritza soprană de coloratură

Miscellanea
T. Urian – Ioan Bianu, comemorat la Biblioteca Academiei
Fl. Toma – Familia Giacometti la Maeght
Iulian Bitoleanu – Eminescologi clujeni
Fl. Toma – Ocupația acuareliană
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor