Viața Românească 5 / 2022

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Elegie pentru editori

Clasicii
Mircea A. Diaconu – Ion Creangă. Mic studiu de imagologie? Moartea nu e hermeneut

Eseu
Dan Gulea – Lecturile lui Marin Preda

Comentarii critice
Ștefan Găitănaru – Pragmatica expresivității involuntare

Remember
Geo Vasile – Virgil Mazilescu 80 – sentimentul de „atroce seninătate”

Psiho
Ioana Scoruș – Pandemie, război și masculul alpha: învățământul

Opinii
Liviu Capșa – Dramaticii ani 1940 și 2022

Proză
Iulian Moreanu – Casa de la marginea pădurii

Profil
Florin Șindrilaru – Horia Bădescu. Anotimpuri, ninsoare și lumină

Lumea de azi-mâine
Mircea Băduț – Inteligența artificială și filologia

Poeme de Flavia Adam

Cititor în stele
Emil Lungeanu – De ce-ți face o stea cu ochiul

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Apocalipsele lui Teo
Christian Crăciun – Pieziș
Gheorghe Grigurcu – Ut pictura poesis?
Ion Pop – Sorin Mărculescu – încheierea unui ciclu
Tudorel Urian – Literatura și viața

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – J.M. Cotzee. Despre oameni și cărți

Cronica plasticii
Florin Toma – Un apoliniac: Vlad Ciobanu

Cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Între Branagh și Almodóvar

Miscellanea
Florin Toma – Melancolia lui Dürer pre versuri rostită
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
In memoriam Barbu Cioculescu, Mircea Tomuș