Viața Românească 11-12 / 2022

editorial
Nicolae Prelipceanu – România needucată

eseu
Liviu Bordaș – Mircea Eliade, gândirea conspiraționistă și miturile „afinității”

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Cărți despre Cerc

confesiuni
Irina Petraș – Așchii și fărâme

evocare
Constantin Abăluță – George Iarin sau poetul care ținea să nu fie luat în seamă

poeme de Horia Gârbea
poeme de Ion Tudor Iovian
poeme de Liviu Ioan Stoiciu

psiho
Ioana Scoruș – Tânăra generație n-are încotro: trebuie să răzbească

mirabilia
Ioana Ionescu – Întâlniri cu Ion Vianu

proză
Nicolae Baltă – Ultimul refugiu
Traian Dobrinescu – Dincolo de Urali. 1993
Alina Gherasim – Doi oameni perfecți
Florin Toma – Atentatul

noua generație
Poeme de Ioana Alexandrescu
Poeme de Iulia Miu

interviu
Suzana Fântânariu: „Istoria și identitatea lumii este secundată de cărți…!”
Interviu de Cristian Pătrășconiu

avanpremieră editorială
Denis Dinulescu – Eu, Bu și viezurele Marin

recitiri
Mircea Moț – Jocul, pescuitul și moartea

cititor în stele
Emil Lungeanu – Prețul astronomic al gigacaloriei

comentarii critice
Constantin Trandafir – Șerban Cioculescu sau vigoarea spiritului critic

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Romanul basarabean la început de mileniu. Noul val
Gheorghe Grigurcu – Un tip de istorie literară
Ion Pop – Trei cărți noi de Aurel Șorobetea
Tudorel Urian – Micile detalii ale istoriei mari

cronica ideilor
Christian Crăciun – Lecția de zbor

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Micii eroi ai marilor războaie

cronica plasticii
Florin Toma – Doi giganți în vizită la un titan

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Un debut matur: Octav Chelaru

spectator
Nicolae Prelipceanu – Exilul interior față cu exilul exterior

recenzii
Ion Buzași – Poezia clipei

meridian
Alonso Cueto – Căutând un personaj în istorie (și în istorii)
în românește de Rodica Grigore
Rhea Galanaki – Secolul labirinturilor
în românește de Maria-Gabriela Constantin
Geo Vasile – Repere critice în poezia italiană contemporană

miscellanea
T. U. – O carte monumentală
Fl. Toma – Un ADN româno-chinez
Laura Guțanu – Anul Proust
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor

In memoriam Iolanda Malamen
In memoriam Eugen Simion