Viața Românească 7 / 2018

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Morala și politica

Ancheta VR
Invidii creatoare, anchetă de Ioan Groșan

Eseuri
Tudorel Urian – Anii de ucenicie ai lui Ion I. C. Brătianu
Emilia Radu – Întâlnirile lui Alexandru Ciorănescu

Comentarii critice
Ștefan Ion Ghilimescu – Delavrancea, 100 de ani de nemurire
Geo Vasile – Poezia lui Gheorghe Simon, un univers fono-logo-centric

Influențe/confluențe
Mihai Vornicu – Volney, un iluminist preromantic

Poeme de Grigore Chiper

Proză de Horia Blidaru

Poeme de Mihaela Oancea

Un poem de Lidia Cangeopol

Meridian
Poezie latino-americană, în românește de Rodica Grigore

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Generația calofililor
Gheorghe Grigurcu – Un specific etnic
Irina Petraș – „Ce creier uriaș are cuvântul”
Tudorel Urian – Întâmplări ale vieții

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – A privi și a citi. Sau despre jocurile literaturii

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Elogiul unei nebunii contemporane

Cronica plasticii
Florin Toma – Cinci pentru paradis

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Despărțirea de Pintilie, despărțirea de o epocă (deloc) de aur

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Încă un „Unchi Vanea”

Miscellanea
Tudorel Urian – Testamentul lui Corneliu Coposu
Florin Toma – Magie cu doi contemporani
Tudorel Urian – Medicină, teologie și istorie
Florin Toma – Afacerea Arnolfini
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor