Viața Românească 6 / 2021

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Un război de cine știe câți ani

Eseu
Irina Petraș – Lucian Blaga – moartea și jocul

Viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Monografii despre contemporani

Revizitări
Ion Cocora – Cotidian și mit în teatrul lui D. R. Popescu (II)

Poeme de Constantin Abăluță

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Cât de inutilă este originalitatea literară?!

Clasici/jurnaliști
Dan Gulea – Instantaneele Caragiale
Geo Vasile – Gazetarul Eminescu

Proză
Constantin Stoiciu – Numele

Arhiva
Liviu Bordaș – Mircea Eliade și corespondenții săi / Gheorghe Brătescu

Poeme de Mihai Banciu

11
Cristian Pătrășconiu – Biblia ebraică în românește. Încă un pas

Poeme de Nicu Ilie

Flash-back
Dumitru Radu Popa – Fuga

Cititor în stele
Emil Lungeanu – Dor de Troia

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Proza scurtă și proza scurtă de tot
Gheorghe Grigurcu – Bilanțul unui nonagenar
Tudorel Urian – Orfevrărie epică

Cronica edițiilor
Nicolae Mecu – Adevărata anvergură a primului simbolist

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Ryūnosuke Akutagawa. Mai presus de viață, arta

Cronica plasticii
Florin Toma – Iacob sau vademecum vă place

Film
Ioan-Pavel Azap – Filmul românesc de altădată

Teatru
Dana Pocea – Cercetare și etică

Miscellanea
Marcel Lucaciu – Legenda unei mari iubiri
Fl. Toma – Nuduri și semne
Laura Guțanu – Memoriile unei supraviețuitoare
Iulian Bitoleanu – Basarab Nicolescu și transdisciplinaritatea
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor