ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

1989-2019
Petru Ilieșu: „După 30 de ani – postcomunism și democrație: iluzii, deziluzii”
dialog de Cristian Pătrășconiu

editorial
Nicolae Prelipceanu – Postrevoluția

la aniversară
Tudorel Urian – Nicolae Manolescu sau corvoada excelenței
Liviu Ioan Stoiciu – Nicolae Manolescu, atât

dialog VR
Mihai Zamfir: „Literatura e o superviață…”
dialog de Cristian Pătrășconiu / 22

eseu
George Banu – Versuri, personaje și actori singuratici

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Vă rugăm poftiți în vagoane!

clasicii
Nicolae Mecu – Mistificarea ca strategie defensiv-ofensivă sau Despre G. Călinescu postbelicul
Mircea Moț – În absența bărbaților

aniversare
Nicolae Prelipceanu – Dom’ Profesor Ion Vlad

eseuri
Traian D. Lazăr – Suita literară. Reprezentanți și precursori
Ioana Scoruș – Lectura – spațiu co-creativ

cititor în stele
Emil Lungeanu – Cuvânt înainte

lumea teatrului
Alexa Visarion – Mărturisindu-l pe Antonin Artaud (II)

cărți care vor fi
Petru Cimpoeșu – Adulter
Dan Stanca – Portret la bătrânețe

poeme de Leo Butnaru

11
Cristian Pătrășconiu – Annie Bentoiu – marile memorii

proză
Olga Pâslaru – 12 zile la Costinești

poeme de Andrei Zanca

profil
Ion Pop – Vlad Moldovan după un deceniu de la debut

sonete de Emilian Galaicu-Păun

fărâme
Ienăchiță Văcărescu – Mare crai și amorez
selecție și comentariu de Florin Toma

proză
Constantin Rupa – Mustața vârcolacului

revizitări
Victor Ivanovici – Critică de întâmpinare… a posteriori: un metaroman despre Don Quijote

remember
Ștefan Ion Ghilimescu – Elena Văcărescu 155

poeme
Petru Ioan Crețu | Menuț Maximilian | Gheorghe Vidican

memorial
Cristian Săvoiu – Câmpulung, un oraș dispărut

proză
Lucian Bureriu – Cu Amfiloh în deșert

eveniment
Poeme de Peter Handke, premiul Nobel pentru literatură 2019,
prezentare și traduceri de Geo Vasile

MEDALION NANOS VALAORITIS
Sebastian Reichmann – Un poet european între două continente și trei limbi
Victor Ivanovici – Bun venit în „ post-viața garantată”
Nanos Valaoritis – Cheia viselor pe calea ferată, două poeme,
în românește de Victor Ivanovici
Nanos Valaoritis – Viața mea de după,
în românește de Sebastian Reichmann
Sebastian Reichmann – Bal mascat,
în românește de Nicolae Prelipceanu

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Realismul magic al lui Vitalie Ciobanu
Vitalie Ciobanu – Un bucătar muncit de patimile cărnii și ale inimii
Christian Crăciun – Muzici și fraze
Gheorghe Grigurcu – Lumea lui Eminescu
Irina Petraș – Timpul prezent al culturii
Raul Popescu – Marian Ilea și lumea mittelstadtului
Tudorel Urian – Românii în literatura maghiară

cronica limbii
Andrei Ionescu – Glose la glose

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Nikos Kazantzakis, Grădina de piatră – călătoria spre literatură

recenzii
Ion Buzași – Aventurile nebănuite ale unor cuvinte românești
Emil Lungeanu – Plăcinte cu răvașe

cronica plasticii
Florin Toma – Un faraon al semnelor

spectator
Nicolae Prelipceanu – FNT / Festivalul Național de Teatru 2019

miscellanea
T. Urian – Zilele culturii călinesciene
Laura Guțanu – Parisul lui George Banu
T. U. – Istorie, literatură și tradiție
Fl. Toma – Două expoziții brâncușiene
I. B. – „Ateneu” într-un număr aniversar
Fl. Toma – Fantomaticul domn D. H.
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor

meridian
Alexis Panselinos – Două proze,
prezentare și traducere de Maria-Gabriela Constantin