ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

poemul invitat
Cassian Maria Spiridon – [zeița rătăcirii]

editorial
Nicolae Prelipceanu – Literatură vs comunicare

eseu
Alexa Visarion – Ecoul timpului

poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Începuturile unei neînțelegeri fecunde (Despre Gherasim Luca)

fărâme
Caragiale altfel

centenar
Tudorel Urian – Începuturile lui Cornel Regman la Viața Românească

eveniment
Igor Isac – Pictori basarabeni la Muzeul Național Cotroceni

poeme de Gheorghe Grigurcu

comentarii critice
Marian Victor Buciu – E necesară arta Fricii

proză
Răzvan Coloja – Am auzit de Lucas

poeme
Petru I. Crețu
Brândușa Palade
Ioan Vintilă Fintiș

cronica limbii
Andrei Ionescu – Sub pecetea lui Noica

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Grigore Vieru, cel dintâi
Irina Petraș – Constantin Cubleșan, poetul
Tudorel Urian – Maestrul jongleriilor narative

cronica edițiilor
Geo Vasile – Glose la edițiile eminesciene: reabilitarea versiunii inițiale

cronica traducerilor
Rodica Grigore – George Saunders, istoria și vocile literaturii

cronica plasticii
Florin Toma – Filonul 19 – Arghezi

cronica filmului
Călin Stănculescu – Premiile Uniunii Cineaștilor, Moromeții din nou în frunte

spectator
Nicolae Prelipceanu – Aventura teatrului

meridian
poeme de Victor Pambuccian, în traducerea Norei Iuga

miscellanea
Tudorel Urian – Viața Românească, premiată la Sibiu
Florin Toma – Sindromaticul Stavroghin
Liana Gehl – Doi antimoderni față către față
Florin Toma – Privirea Poppins
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor
Andrei Ionescu – In memoriam Micaela Ghițescu