ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Mircea Bârsilă – Saeculum

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Selfie cu oasele lui Eminescu și Brâncuși

Eveniment
Două comentarii despre volumul Scurtă istorie. Panorama alternativă asupra literaturii române de Mihai Zamfir:
Lăcrămioara Petrescu – Mihai Zamfir, panorama istorică și amprenta stilistică a literaturii
Florin Toma – Stil și bună purtare cu literatura

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Despre umor, numai de bine

Dialog VR
Yves di Manno – Sebastian Reichmann:
Primul pas spre o poezie obiectivă

Ancheta VR
Cărțile din bagajul de vacanță,
anchetă de Tudorel Urian

Istorie literară
Ștefan Ion Ghilimescu – Memorie și literatură

Proză
Teodor Hossu-Longin – Ștefana

Poeme de Simona-Grazia Dima

Poeme de Gheorghe Vidican

Meridian
Poeme de Julio Cortázar,
în românește de Rodica Grigore

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – O retrospectivă Suceveanu
Gheorghe Grigurcu – Un inconformist
Irina Petraș – Intermitențele morții
Tudorel Urian – Omul sub vremuri

Lecturi fidele
Elisabeta Bogățan – Călătoriile interioare ale Minervei Chira
Ioan-Paul Azap – O revelație optzecistă, Vasile Dragomir

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Sfârșitul lumii așa cum știam

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Moartea ca performance

Cronica plasticii
Florin Toma – Tzara lui Dada și Bacovia

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Scriitor pe ecran – Dovlatov

Miscellanea
Ion Buzași – O bibliografie Veronica Micle
Florin Toma – Două cărți de băgat la cap
Liviu Ioan Stoiciu – Un spectacol impresionant
Ioan Groșan – Stranietate ludică
Tudorel Urian – Români în „Le Nouveau Magazine Littéraire”
Florin Toma – El Sentimiento español la Ploiești
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor