ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Prin crimă spre paradis

eseu
Victor Ivanovici – Moștenirea lui „Don Quijote”

lumea teatrului
Alexa Visarion – Profeții spectaculare. Delir burlesc cu măști și idealuri 

interferențe spirituale
Liviu Bordaș – De la fachiri la tantrism. Yoga și receptarea ei lexicografică (I)

remember
Mircea Ciobanu – 80
Nicolae Prelipceanu – Scriitorul, editorul, omul de acțiune
Liviu Ioan Stoiciu – Mircea Ciobanu, sprijinitorul meu

dialog VR
Miguel Angel Gomez Mendoza în dialog cu Cristian Pătrășconiu

poeme de Constantin Abăluță

cititor în stele
Emil Lungeanu – Și totuși se mișcă

poeme de Mihai Păcuraru

psiho
Ioana Scoruș – Despre gaming sau adulții rămași copii

poeme de Flavia Adam

proză
Lucian Bureriu – Gestică programatică

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Etica și poetica lui Vasile Romanciuc
Nina Corcinschi – Vitalie Ciobanu, prin grădina fermecată și agora des-vrăjită
Gheorghe Grigurcu – Nicolae Labiș în documentar
Irina Petraș – Despre întunericul cel mic
Ion Pop – Nicolae Popa, într-o antologie de autor
Tudorel Urian – Lumea lui Lucian Blaga

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Iubire și obsesie

cronica plastică
Florin Toma – Grafică de pandemie

cronica filmului
Ioan Pavel Azap – Mircea Mureșan

spectator
Nicolae Prelipceanu – Teatrul online sau Istoria teatrului în izolare

miscellanea
T. Urian – Cum va arăta lumea în anul 2025?
Sonia Elvireanu – Un roman psihologic și metafizic
Simona-Grazia Dima – Meditații despre tristețea istoriei
Fevronia Novac – Poezia vieții înainte și după dezastru
Alina Maria Nechita – La pas pe Scara de lumină
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor