ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Cât de dulce și frumoasă mai e limba ce-o vorbim?

eseu
Ana Blandiana – Apocalipsa second hand

remember
Alexandru Călinescu – Și o botină, din cea mai fină…

mircea ciobanu – 80
Florin Toma – Mircea (Voievod) Ciobanu
Marian Victor Buciu – Limbajul-martor

caragialiana
Ștefan Ion Ghilimescu – De la Titircă, Sotirescu & C-ia la Excelența Sa, Rică

lumea teatrului
Alexa Visarion – Vocația prieteniei

poem
Petru Ilieșu – Despre eroii din câmpurile de bătaie

interferențe spirituale
Liviu Bordaș – De la fachiri la tantrism. Yoga și receptarea ei lexicografică (II)

proză
Constantin Rupa – Amintiri cu Messi din vremea pandemiei

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Angoasele omului nou

istoria uitată
Liviu Capșa – Din… registre

psiho
Ioana Scoruș – Adio identitate, adio alteritate, adio umanitate

poeme de Angi Melania Cristea

cititor în stele
Emil Lungeanu – Mărul lui Newton

comentarii critice
Mircea Moț – Durerea, labirintul și banchiza

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Icoanele bizantine ale lui Andrei Țurcanu
Christian Crăciun – Triunghiul poetic
Gheorghe Grigurcu – Un fastuos crepuscul
Irina Petraș – Prins în lumea care (s)cade
Raul Popescu – Portret in absentia
Tudorel Urian – Anticamera prozei

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Călătorie, exil și libertate

cronica plasticii
Florin Toma – Baladă pentru doi jieni

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Filme românești interzise înainte de 1989

spectator
Nicolae Prelipceanu – Jurnal din vremea pandemiei / Teatru în linie

miscellanea
Florin Toma – Sentimentul Marelui Fluviu
Marcel Lucaciu – Paravanul fericirii
Tudorel Urian – A fost odată… Michel Piccoli
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor