ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Petru Ilieșu – Vineri, după Joyce

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Reconstituirea

Eveniment
„Viața Românească” la Centenarul Marii Unirii (T. Urian)
Alexandru Călinescu – Câteva repere
Liviu Ioan Stoiciu – Începuturile revistei „Viața Românească”, văzute azi
Florin Toma – „Viața Românească” – O viață. Așa cum a fost
Mihai Zamfir – Ibrăileanu și „Viața Românească”
Poeme de Viorel Mureșan

Eseu
Ștefan Ion Ghilimescu – Caragiale și visul Marii Uniri

Poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – „România mea”

Istorie
Tudorel Urian – Generalul Berthelot și românii
Andrei Ionescu – Românii pe frontul italian
Ramon Perez de Ayala – Au fruntea lată și trăsături latine

Poeme de Eugen Bunaru

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Realitatea, mulțimea punctelor egal depărtate de un punct fix numit ficțiune

Istorie literară
Roxana Sorescu – B. Fundoianu, traducător din Heine

Comunicat USR
Uniunea Scriitorilor atrage atenția asupra degradării continue a limbii române și a nivelului de cultură din spațiul public

Comentarii critice
Alexandra Olteanu – Mihai Zamfir și afinitățile strategice ale stilului

Un poem de George Precup

Imagini
Cătălin Bogdan – Dincoace de istorie

Studiu
Mihail Mihailide – Resorturile neuropsihologice ale creației lui Charles Baudelaire

Proză
Constantin Trandafir – Cercurile paradisului

Puncte de vedere
Radu Cernătescu – Ministerul fericirii

Eseu
Virgil Diaconu – Stilul operei literare de gen

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Excepția necesară sau lecțiile publice ale lui Vasile Coroban
Gheorghe Grigurcu – Despre Eminescu într-o nouă formulă
Irina Petraș – Gabriela Adameșteanu și viața ca viață
Tudorel Urian – O distopie modernă

Lecturi
Ioan Groșan – Radiografia epică a deceniului șase
Sonia Elvireanu – Un roman inspirat de catastrofa de la Cernobîl
Ada D. Cruceanu – Siberiile lui Radu Ulmeanu

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Anthony Burgess, Isus și adevărul literaturii

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Dezordine

Cronica plasticii
Florin Toma – Calea Eroilor – 80

Cronica filmului
Călin Stănculescu – „Moromeții 2”, o ecranizare excelentă, dar fără spectatori

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Vise și viață pe scenă

Meridian
Poeme de Aleš Mustar
Italo Svevo – Tihna mea

Miscellanea
Liviu Ioan Stoiciu – Gala poeziei române contemporane, La Centenar, la Alba Iulia
L. I. St. – „Cel mai important premiu literar românesc”
VR – Mircea Cărtărescu – laureat internațional
Florin Toma – Un Grigorescu la Bacău
Tudorel Urian – Bistrița, din zorii Evului Mediu la Jean Pădureanu
Florin Toma – Taurul lui Kruch
Tudorel Urian – Smerenie și har
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor