ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Editorial
Nicolae Prelipceanu – În jurul unui premiu național

Poemul invitat
Liviu Ioan Stoiciu – E un eveniment

Eveniment
Premiul Național „Mihai Eminescu” / Ion Pop – Laudatio

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Analfabetism funcțional

In memoriam
Rodica Grigore – Amos Oz. Poveste despre fanatism, deșert și dragoste

Comentarii critice
Mircea Moț – Momente și… monumente

Poeme de Valentin Iacob

Dincolo de cuvinte
Leo Butnaru – Ceva despre aritmetica… poeziei

Proză de Constantin Stoiciu

Evocare
Andrei Paraschivescu – Lucian Raicu sau religia artei

Poeme de Dorian Stoilescu

Interviu
Ivan Stankov – „Apa este personajul principal al operei mele”

Proză de Florin Logreșteanu

Cronica literară
Paul Aretzu – Eheu, fugaces, Postume, Postume, labuntur anni
Mircea V. Ciobanu – Cel mai trist poet din Europa
Christian Crăciun – Toamna nucilor verzi
Gheorghe Grigurcu – Eugène Ionesco la senectute
Monica Grosu – Chemarea îngerului
Irina Petraș – Andreea Răsuceanu și locuirea ca stil
Tudorel Urian – Lumina singurătății

Lecturi
Ioan Groșan – O saga a sudului României

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Guzel Iahina. Drumuri și călătorii

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – O căutare de sine în ne-singurătate

Cronica plasticii
Florin Toma – Intrusa de fericire

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Carnavalul și tristețea

Miscellanea
Tudorel Urian – Bastion al neuitării
Ion Buzași – Pavel Dan în ediție princeps anastatică
Florin Toma – Un Gavroche cu coadă și barbă
Florin Toma – Aquarelia de Cotroceni
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor