ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Andrei Zanca – În inima mea nomadă

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Scurte autostrăzi 

Inedit
Corespondență B. Fundoianu (II) 

Eseu
Ion Mircea – Oratoriul tactil (III)

Poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – „Angajament” și renaștere poetică în Germania postbelică: între Ingeborg Bachmann și Paul Celan (I)

Note clasice
Ștefan Ion Ghilimescu – Aulus Gellius, filologicale și nu numai

Aniversare
Ștefan Câlția – 75

Poeme de Eugen Bunaru

Proză de Teodor Hossu-Longin

Poeme de Adrian Costache

Poeme de Florin Costinescu

Cronica literară
Daniel Cristea-Enache – Ratatul ales
Gheorghe Grigurcu – Petru Poantă față cu Clujul
Irina Petraș – Recuperarea lui „între” sau despre interval
Tudorel Urian – Week-end la Luna de Jos

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – De trei ori în literatură

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Despre nimicul care nu poate să tacă

Cronica plasticii
Florin Toma – Două rostuiri

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Un film ratat. „Ultimul drum” de Gabriel Achim

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Karamazovii

Meridian
Márai Sandor – Divorț la Buda,
în românește de Maria-Gabriela Constantin

Miscellanea
Florin Toma – Colecția Costina
Marian Drăghici – „În largul cornului de vânătoare”
Tudorel Urian – Parfumul altor epoci
Florin Toma – Ascuns în consistență
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor