ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Rinocerita

poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Pier Paolo Pasolini poetul cenușii

eseu
Olimpiu Nușfelean – Literatura fără consolare

interviu
Ioan T. Morar – Fake news în „epoca de aur”,
interviu realizat de Cristian Pătrășconiu

psiho
Ioana Scoruș – Cad statuile. Ce punem în loc?

poeme de Gabriel Chifu

restituiri
Nicolae Mecu – Critic la 20 de ani sau precocitățile lui Vladimir Streinu

proză
Florin Gabrea – 111

recitiri
Geo Vasile – Ion Mureșan. Reflexivul, smeritul, neo-expresionistul rebel

antologie lirică VR
Alexandru Cazacu
Nicolae Nistor
Lidia Cangeopol

remember
Eugenia Țarălungă – Cristian Popescu – 25 de ani de la plecare

proză
Marian Drumur – O seară la operă

cititor în stele
Emil Lungeanu – Harta cerului

istoria recentă
Liviu Capșa – De la bară la masa de scris

comentarii critice
Ion Pop – Poezia lui Ovidiu Nimigean

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Grigore Chiper, cronicarul „cu metodă”
Gheorghe Grigurcu – Imaginea unei epoci
Irina Petraș – Înșelătorul frig la purtător
Tudorel Urian – Omul din spatele operei

cronica limbii
Andrei Ionescu – Izvoarele adânci ale limbii române după Mihai Vinereanu

lecturi fidele
Iulian Chivu – Jurnalul lui Eugen Dorcescu
Răzvan Nicula – Labirintul disperării

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Călătorii, povești, inițieri

cronica plasticii
Florin Toma – Misterul coapsei roz

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Un album-document despre filmul românesc

miscellanea
Tudorel Urian – România la începutul secolului douăzeci
Florin Toma – Petrică din Atena
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
In memoriam Miron Kiropol