ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Editorial
Nicolae Prelipceanu – A citi, citire

Eseu
Victor Ivanovici – De la portretul-peisaj la peisajul-portret

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Inadecvarea

Interviu VR
Mircea V. Ciobanu în dialog cu Tudorel Urian

Imn
Marian Drăghici – Ioan Flora (1950-2005)

Evocări
Florin Toma – Dascălul: Dan Grigorescu (1931-2008)

Comentarii critice
Mircea Bârsilă – Poezia lui Gabriel Chifu

Onirici azi
Florin Gabrea – Apă
Sebastian Reichmann – Două proze

Antologie lirică
Poeme de Luminița Zaharia
Poeme de Igor Ursenko
Poeme de Lăcrămioara Stoie

Cronica literară
Christian Crăciun – Exerciții de respirație
Gheorghe Grigurcu – Ultimul jurnal al lui Matei Călinescu
Irina Petraș – Literatură tradițională din nord
Tudorel Urian – Mântuirea prin poveste

Cronica limbii
Andrei Ionescu – Orizontul creștin al limbii române

Cronica edițiilor
Mircea Popa – Ioan Slavici. Publicistul și omul politic

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Ficțiunea și adevărul literaturii

Cronica plasticii
Florin Toma – Despre cum Gernika a devenit Guernica

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Stop-cadru pe viața rusească de azi:
Neliubov de Aleksander Zviaghințev

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Dan Grigore, 60 (de fapt 61) de ani la pian, pe scenă

Miscellanea
Tudorel Urian – Un secol de la Marea Unire
Florin Toma – Undeva, în nord
Florin Toma – Andezit
Ioan Groșan – Din plutonul de elită
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor