ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

poemul invitat
Ion Pop – Delațiuni

editorial
Nicolae Prelipceanu – Turnir

comentarii critice
Antonio Patraș – Interbelicul – „vârsta de aur” a literaturii române

avanpremieră editorială
Paul Diaconescu – Împotriva nisipului și alte povestiri,
prezentări de Ioan Groșan și Marian Drăghici

un poem de Bogdan Ghiu

profil
Geo Vasile – Traian T. Coșovei, un trapezist al metaforei

eseu
Radu Cernătescu – La umbra teiului din rai

proză
Aurora Dumitrescu – Șamanul (fragment de roman)

poeme de Gheorghe Grigurcu

reconsiderări
Christian Crăciun – Anatomia și fiziologia lui A (III)

poeme de Gellu Dorian

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Ce ascunde „Căsuța de la răscruce”?
Irina Petraș – Mircea Zaciu și „Transilvania gânditoare”
Tudorel Urian – The Old Gringo

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Mai mult decât jocuri de copii

cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Iluzia și străduința originalității

cronica plasticii
Florin Toma – Klimtologia lui Brâncuși

cronica filmului
Călin Stănculescu – Câteva opere cinematografice importante la sfârșit de vară

miscellanea
T. U. – Cronica Marelui Război
Fl. T. – Arta de lagăr
Ioan Groșan – „A transforma un poem în eșarfă”
Mircea Băduț – Filon omenesc în creațiile SF
Traian D. Lazăr – Chipul ermetismului postmodern
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
Poezie română în Grecia