ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Varujan Vosganian – Visul

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Literatura și actualitatea

Ancheta VR
Scriitorii-cititori

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Supralicitarea modelelor

Reconsiderări
Christian Crăciun – Anatomia și fiziologia lui A

Istorie și literatură
Ștefan Ion Ghilimescu – Un amic de junețe al lui Eminescu, profesorul prințului Ferdinand

Centenar
Ion Buzași – Clujul literar după Marea Unire

Eseu
Tomas Venclova – Balcanii și regiunea baltică
(în românește de Ovidiu Ivancu)

Poeme de Petru Ioan Crețu

Proză
Alexandru Uiuiu – Glezna lui Messi

Poeme de Radu Florescu

Proză
Doru Strîmbulescu – Curierul

Poeme de Octavian Doclin

Reveniri
Ion Groșan – Les illusions perdues

Meridian
Poeme de Eliseo Diego, în românește de Rodica Grigore

In memoriam
Dan Ionescu – Ars longa vita brevis

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Sursele poeziei române din Basarabia
Gheorghe Grigurcu – Traiectul unui critic
Irina Petraș – Polenuri critice
Tudorel Urian – Portrete ale timpului nostru

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Viața ca poveste și povestea ca viață

Cartea străină
Fevronia Novac – Triumful literaturii: Un anumit domn Pikielny de François-Henri Désérable

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Anestezie

Cronica plasticii
Florin Toma – Oficiile de stare divină

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Un film greu de uitat, În întuneric de Fatih Akin

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Un colț de Festival Shakespeare

Miscellanea
Tudorel Urian – Un bis de gală
Florin Toma – Inepuizabilul Gavril
Tudorel Urian – Julia Kristeva, agentul „Sabina”
Florin Toma – Un regal al luminii
Tudorel Urian – Colonia de libertate
Traian D. Lazăr – Ambiguitate și artă
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor