ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Morala și politica

Ancheta VR
Invidii creatoare, anchetă de Ioan Groșan

Eseuri
Tudorel Urian – Anii de ucenicie ai lui Ion I. C. Brătianu
Emilia Radu – Întâlnirile lui Alexandru Ciorănescu

Comentarii critice
Ștefan Ion Ghilimescu – Delavrancea, 100 de ani de nemurire
Geo Vasile – Poezia lui Gheorghe Simon, un univers fono-logo-centric

Influențe/confluențe
Mihai Vornicu – Volney, un iluminist preromantic

Poeme de Grigore Chiper

Proză de Horia Blidaru

Poeme de Mihaela Oancea

Un poem de Lidia Cangeopol

Meridian
Poezie latino-americană, în românește de Rodica Grigore

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Generația calofililor
Gheorghe Grigurcu – Un specific etnic
Irina Petraș – „Ce creier uriaș are cuvântul”
Tudorel Urian – Întâmplări ale vieții

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – A privi și a citi. Sau despre jocurile literaturii

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Elogiul unei nebunii contemporane

Cronica plasticii
Florin Toma – Cinci pentru paradis

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Despărțirea de Pintilie, despărțirea de o epocă (deloc) de aur

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Încă un „Unchi Vanea”

Miscellanea
Tudorel Urian – Testamentul lui Corneliu Coposu
Florin Toma – Magie cu doi contemporani
Tudorel Urian – Medicină, teologie și istorie
Florin Toma – Afacerea Arnolfini
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor