ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

poemul invitat
Nicolae Popa – Îngerul oilor

editorial
Nicolae Prelipceanu – Rescrieți, băieți, numai rescrieți!

ancheta VR
T. U. – Ce ne rămâne astăzi de la G. Călinescu?
Răspund: Alexandru Călinescu, Al. Cistelecan, Bogdan Crețu, Gheorghe Grigurcu, Ion Pop, Vasile Popovici, Ion Simuț, Ioan Stanomir, Cornel Ungureanu

eseu
Mircea Moț – Spectacolul interior și de gală al eseistului

interviu
Theodor Baconschi – Averea bunei educații. Cum procedăm?
un interviu de Cristian Pătrășconiu

poeme de Radu Cange

fărâme
Subtile mărturii othomanicești

poeme de Vasile Iftime

proze de Olimpiu Nușfelean

opinii
Eugenia Bojoga – O dezbatere lingvistică pe internet

proză de Ioan Florin Stanciu

restituiri
Florin Toma – Tangent la eternitate

remember
Ion Groșan – Iova în cenaclul din cer

premiul VR la Festivalul „Tudor Arghezi” – Tg. Jiu
poeme de Teodora Cristina Ciobanu

cronica literară
Christian Crăciun – Modulări…
Gheorghe Grigurcu – Carte-victimă
Irina Petraș – „Golurile dintre lumi”
Tudorel Urian – Companion în lumea cărților

cronica traducerilor
Rodica Grigore – António Lobo Antunes. Pietre, oameni, amintiri

cronica plasticii
Florin Toma – O coborâre la Sud

cronica filmului
Călin Stănculescu – Ce se mai întâmplă cu arta cu numărul 7?

spectator
Nicolae Prelipceanu – Teatrul. De unde? Încotro?

miscellanea
Fl. Toma – Rezidența de ALBASTRU
Traian D. Lazăr – Atitudini poetice
Fl. Toma – E rost de Eros
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor