ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Eminescu – 168
Mihail Gălățanu – Mai potoliți-l pe Eminescu
Gheorghe Simon – Ordinea divină e cuvântul
Radu Cernătescu – Viena lui Eminescu

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Șocul libertății

Interviurile VR
Thierry Wolton în dialog cu Tudorel Urian

Eseu
George Banu – Teatrul și extremele
Adrian Mureșan – N. Steinhardt și arta îndepărtării
Nicolae Drăghici – Caragiale, note timide
Traian-Ioan Geană – Despre scoaterea din context sau Despre tandrețe cu Ion Pop și Sofia Coppola

Poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Promenadă prin Berlinul lui Ingeborg Bachmann cu Walter Benjamin

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Pe ce lume trăim?

Poeme de Constantin Abăluță

Prozopoeme de Leo Butnaru

Recuperări
Ion Pop – Poezia lui Ion Negoițescu

Proză de Liliana Corobca – Râul morții

Poeme de Nicu Ilie

Recitiri
Marian Victor Buciu – Leonid Dimov, (Prot)eul oniric

Un poem de Theodor George Calcan

Proză de Paul Diaconescu – Ancheta

Poeme de Radu Alexandru

Comentarii critice
Daniel Cristea-Enache – Dincolo de rampă
Victor Ivanovici – Dinu Flămând: Icoană și privaz

Poeme de Roberto Kuzmanovici

Proză de Cristian George Brebenel – Candidat la singurătate

Istorie literară
Ștefan Ion Ghilimescu – Nicolae Iorga și Alexandru Ciorănescu, o prietenie așa cum a fost
Sonia Elvireanu – Jurnalul nepublicat al lui Dumitru Ciurezu

Cronica literară
Christian Crăciun – Filozoful în biserică
Monica Grosu – Însemnări hermeneutice
Irina Petraș – Ion Agârbiceanu într-o ediție de lux
Tudorel Urian – De la Brejnev la postmodernism

Două cronici despre o carte:
Gheorghe Grigurcu – „Prousta” și Proust
Andrei Ionescu – O exegeză reverberantă

Deschideri
Ioana Geacăr – Marina Popescu & lumea de plastic

Note de lectură
Ion Olteanu – D’ale tâmpenilor

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Stoicism și melancolie

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Visul în viață ori viața în vis

Cronica plasticii
Florin Toma – Dansul florilor

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Festivaluri și debuturi

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Constructorul Solness la Odeon

Miscellanea
Ion Buzași – Marea Unire în antologii lirice
Tudorel Urian – Un erou aproape uitat
Florin Toma – Rezervația de plăceri
Tudorel Urian – Regele Mihai și Jean d’Ormesson
Tudorel Urian – Albert Camus îndrăgostit
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor