ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

poemul invitat
Liviu Capșa – Am văzut țărani

editorial
Nicolae Prelipceanu – 2018 față cu 1918

inedit
Un interviu cu Ștefan Bănulescu

ancheta VR
Artistul la galerie, anchetă de Florin Toma

dialogurile VR
Cristian Pătrășconiu cu Lucian Boia – Marea Unire este cea mai de seamă înfăptuire a românilor

eveniment
Tudorel Urian – Civismul normalității

eseu
Mihai Zamfir – Despre miracol
Mircea V. Ciobanu – Tolstoi și Hasdeu, camarazi de arme
Victor Ivanovici – Considerații para-traductologice
Mihai Vornicu – Eminescu și tema ruinelor

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Canonul, programele școlare și corabia lui Tezeu

in memoriam Paul Cornea
Tudorel Urian – Discreția erudiției

poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Zéno Bianu sau dorința de infinit (I)

poeme de Ion Cocora

proză
Nicu Ilie – Cicatrici pentru Sfântul Anton
Florin George Moldovan – Bobo

poeme de Horia Gârbea

istorie literară
Mircea Popa – Un roman românesc necunoscut din 1856

aniversare
Tudorel Urian – „Zilele Culturii Călinesciene” la 50 de ani

culisele literaturii
Ștefan I. Ghilimescu – Contesa Dash și scriitorii români

lecturi fidele
Ion Buzași – Cărțile unirii. Pornind de la Inochentie Micu-Klein

reconsiderări
Christian Crăciun – Anatomia lui A (IV)

comentarii critice
Mircea Moț – Duminică, luni…

texte și pretexte
Marian Victor Buciu – Andrei Vieru, gânditorul (mai) bun pentru Occident

meridian
Poeme de Iosif Brodski, traduse de Leo Butnaru
José Antonio Hernández García – Gaudi și estetica tăcerii, eseu tradus de Rodica Grigore

cronica literară
Gheorghe Grigurcu – Un capitol al poeziei românești
Irina Petraș – Radu Cosașu și „amarnica dambla”
Tudorel Urian – Comori ascunse ale literaturii

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Despre iubire și singurătate

cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Din manuscrisul unui nemuritor

cronica plasticii
Florin Toma – Les amis de mes amis sont mes amis

cronica filmului
Călin Stănculescu – Recurs la istoria din afara manualelor, semnat Radu Jude

spectator
Nicolae Prelipceanu – Teatrul și literatura

miscellanea
I. Buzași – Lucian Blaga într-un fragmentarium biografic
Florin Toma – O locuire la Ploiești
Liviu Ioan Stoiciu – Vasile Anghelache
Florin Toma – Contesa și băiețelul
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor
Eugenia Țarălungă – breviar editorial