ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

poemul invitat
Eugenia Țarălungă – Arigato!

editorial
Nicolae Prelipceanu – Ravagiile ignoranței

eveniment
Florin Toma – Kabuki-show

reconsiderări
Christian Crăciun – Nichita Stănescu. Anatomia și fiziologia lui A

eseu
Radu Cernătescu – La umbra frunzei de salcâm

istorie literară
Mircea Popa – Tudor Arghezi sub semnul „Agatelor negre

avanpremieră editorială
Marian Drăghici – Florin Caragiu: Sânge curat

Poeme de Florin Caragiu

lecturi fidele
Ion Buzași – Însemnări despre literatura detenției comuniste

proză
Sonia Elvireanu – Ceața
Corneliu Barborică – Ciuciu
Ioan-Dan Bălan – Țăran

remember
Leo Butnaru – Prietenul, cărțile și întâmplările aproape fantastice

poeme de Ioan Vintilă Fintiș
poeme de Veronica Ștefaneț

in memoriam
Tudorel Urian – Banalitatea erudiției

meridian
Poeme de Ewa Lipska, prezentare și traduceri de Nicolae Mareș

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Dama de cupă
Gheorghe Grigurcu – Memorialistice
Irina Petraș – Fâșia crepusculară
Tudorel Urian – Un gazetar de școală veche

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Africa de Sud dincolo de alb și negru

cronica ideilor
Nicoleta Dabija – A doua viață

cronica plasticii
Florin Toma – Cuib de lumină

cronica filmului
Călin Stănculescu – Pași de dans și nu prea, „Foxtrot” și „Charleston”

spectator
Nicolae Prelipceanu – Evenimente cu Andrei Șerban

miscellanea
T. U. – Paul Goma, celebrat la Chișinău
Fl. Toma – Selfie-Țibacov
T. U. – Adolf Hitler și românii
Ioan Groșan – Cod numeric personal
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor