ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Editorial
Nicolae Prelipceanu – De la clasicii marxism-leninismului citire

Eseu
Radu Cernătescu – Karl Marx și piatra filosofală

Poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Despre justificarea existenței poeziei, cu Ingeborg Bachmann

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Utilitarismul. Ipocriziile școlii românești

Comentarii critice
Marian Victor Buciu – Recurs metodic
Ștefan Ion Ghilimescu — Critică și filologie la Șerban Cioculescu

Reveniri
Ioan Groșan – Calpuzanii – rezistența prin lectură

Proză
Marian Ilea – Tărâmul râmelor
Traian Dobrinescu – Cinci vagoane de cuie și recepționera Zoica

Remember
Ion Buzași – Pavel Dan într-o ediție jubiliară

Poeme de Radu Cange

Amintiri din „epoca de aur”
Octavian Onea – Critica restaurării Castelului Iulia Hasdeu într-o carte de Tia Șerbănescu

Cronica literară
Christian Crăciun – Geografia melancoliei
Gheorghe Grigurcu — Despre moartea scriitorilor
Andrei Ionescu – Cioran și Kafka într-o nouă lectură
Irina Petraș – De ce Ion Vinea?
Constantin Trandafir – Un roman autobiografic
Tudorel Urian – Que reste-t-il de tout cela?

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Furtuna răzbunării. Sau despre lumea ca teatru

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – O altă întoarcere a fiului risipitor

Cronica plasticii
Florin Toma – Inocența destoinică. Napoleon Tiron / Ch. Paraschiv

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Un an fără Radu Gabrea

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Ion Băieșu nu era, totuși, în sală

Miscellanea
Tudorel Urian – Memorialul Sighet, marcă a patrimoniului european
T. U. – Brasillach executat din greșeală?
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor