ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

poemul invitat
Ion Mureșan – Poem pentru un singur cititor

editorial
Nicolae Prelipceanu – Scriitorul de ocazie

dialog VR
Alexandru Călinescu în dialog cu Cristian Pătrășconiu: „Umbra răcoroasă și benefică a Franței în România – acum, din păcate, prea puțină”

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Zgomotul de fond

restituiri
Marcel Tolcea – Marcel Mihail Avramescu și avatarurile unui avangardism sui-generis

poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Zéno Bianu și nostalgia infinitului (II)

eseu
Gheorghe Simon – Eminescu: statornicie și neatîrnare

poeme de Nora Iuga

comentarii critice
Marian Victor Buciu – Liviu Rebreanu, printre „mistică” și „prostie”

recitindu-l pe nichita
Marcel Lucaciu – Pământul de litere
Traian D. Lazăr – Nichita Stănescu. Individualizarea

un poem de Marian Drăghici

proză de Răzvan Nicula

reveniri
Ioan Groșan – Sexualitate în societate

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Silvia Caloianu: „Învățasem să respir cuvinte…”
Christian Crăciun – Cărțile sau viața?!
Gheorghe Grigurcu – Barbu Cioculescu, poetul
Stancu Ilin – Caragiale – scriitor tragic
Irina Petraș – Răsfirări polifonice
Tudorel Urian – Iubire în stil american

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Ismail Kadare, Turnul Babel și dictatura

cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Îndrăgostitul cu o sută de chipuri

cronica plasticii
Florin Toma – Fabula rasa

cronica filmului
Călin Stănculescu – 2018, câteva premii pentru filmul românesc și un remarcabil Palme d’Or – O afacere de familie de Hirokazu Kore-eda

spectator
Nicolae Prelipceanu – Infractorii noi și vechi

miscellanea
Florin Toma – Pelmuș-70
Lucian Bureriu – Celesta în culorile speranței
Ion Buzași – O monografie memorialistică a revistei Tribuna
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor