Viaţa românească - lunar de cultură şi artă
Prima pagină Articole Redacţia Istoric Arhivă Contact
Sumar
Poemul invitat
 
Editorial
 
Eveniment
 
Anul Brâncuși
 
Eseu
 
Poeţi în timpul intermediar
 
Poeme
 
Proză
 
Recitiri
 
Cronica literară
 
Cronica traducerilor
 
Cronica ideilor
 
Cronica plasticii
 
Cronica filmului
 
Spectator
 
Meridian
 
Breviar editorial
 
Miscellanea

Anunt important!

Viața românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România,
tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan).
Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.

Prețul unui abonament anual este de 36 de lei (24 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).

Viața Românească
se difuzează prin:
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.
 


Viața Românească 7/2016

Sumar
POEMUL INVITAT
Horia Gârbea - Ceasornicarul

EDITORIAL
Nicolae Prelipceanu - Istoria și cursele de formula 1

EVENIMENT
Daniel Cristea-Enache - Vecini
Flavius Paraschiv - Cînd diavolul devine servitor…

ANUL BRÂNCUȘI
Matei Stîrcea-Crăciun - Pe urmele lui Brâncuși în recuperarea unui simbol arhetipal

ESEU
Ilina Gregori - Din atenţie s-a născut uimirea. Recitindu-l pe Matila Ghyka
Radu Cernătescu - Maiorescu şi hipnotismul logicii

POEŢI ÎN TIMPUL INTERMEDIAR
Sebastian Reichmann - Rimbaud sau absolutul poetic (II)

POEME
Alexandra Neagu - Poeme
Constantin Pricop - Poeme

PROZĂ
Cristian George Brebenel - Avraam mijlocește pentru Sodoma

RECITIRI
Ion Pop - Poezia lui Gavril Ședran

CRONICA LITERARĂ
Gheorghe Grigurcu - Un jurnal postum
Irina Petraş - Mircea Eliade şi ştiinţa contemplaţiei
Tudorel Urian - Migrații identitare
CRONICA TRADUCERILOR
Rodica Grigore - Trădare și credință. Iuda & Isus

CRONICA IDEILOR
Nicoleta Dabija - „Ultimii mohicani” ai cuvântului

CRONICA PLASTICII
Florin Toma - Șetran mută munții...

CRONICA FILMULUI
Călin Stănculescu - DADA omagiat la Cinemateca Română

SPECTATOR
Nicolae Prelipceanu - Iunie prin teatrele capitalei

MERIDIAN
Alonso Cueto - Teologia puterii şi flacăra răzvrătirii
Stephen Brown - Poeme

BREVIAR EDITORIAL
Eugenia Ţarălungă - Nu sunt Einstein...

MISCELLANEA
Florin Toma - Ex-libris Brâncuşi 2016
Viorica Nișcov - Mai mult decât publicistică
Ion Buzași - Un pedagog blăjean despre eşecul şcolar al lui Eminescu
Liviu Ioan Stoiciu - Revista revistelor
Prima pagină Articole Redacţie Istoric Arhivă Contact
Copyright © Uniunea Scriitorilor din Romania 2008-2013. Toate drepturile rezervate. Design si Programare: Datagram