ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Gheorghe Grigurcu – Peripeții

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Tichia de mărgăritar

Eseu
Ion Mircea – Oratoriul tactil

Interviurile VR
Cornel Ungureanu în dialog cu Tudorel Urian

Istorie literară
Mihai Vornicu – Moș Ion Creangă coțcariul
Ștefan Ion Ghilimescu – Câteva rectificări și comentarii privind biografia lui George Ciorănescu

Poeme de Eugenia Țarălungă

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Singurătatea la persoana I

Poeme de Adrian Frățilă

In Memoriam George Bălăiță

Comentarii critice
Traian D. Lazăr – Nichita și filozofia existențialistă

Poeme de Mihai Banciu

Meridian
Proză de Sebastian Reichmann

Cronica literară
Christian Crăciun – Sfumato
Daniel Cristea-Enache – Poeți de azi
Ion Holban – Mielul pus în cuptorul fricii
Irina Petraș – Corporalizând idei
Tudorel Urian – Viață de cenzor în comunism

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Shakespeare & Burgess. Opoziții și identități
în mișcare

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Acolo locuiește numai Ismail Kadare!

Cronica plasticii
Florin Toma – Toți oamenii lui Toma
Florin Toma – A plecat dintre noi un mare artist: Marin Gherasim

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Premiile Gopo – un omagiu adus filmului românesc

Spectator
Nicolae Prelipceanu – O reluare memorabilă

Miscellanea
Marian Drăghici – Mărțișor de mai
Fl. T. – Punctul sacru de la Romană
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor