Viața Românească 11-12 / 2023

editorial
Nicolae Prelipceanu – „Om uitător, ireversibil…”

poem
Vasile Dan – Șora

anul cantemir
Ion Hadârcă – Poemul ieroglific

remember
Alexa Visarion – George Constantin, o nemurire…
Nicky Wolcz despre David Esrig

excelsior
Poeme de Diana Manole

recitiri
Florin Șindrilaru – Adrian Popescu, umbria, diamantul, trandafirul și moneda

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Completări la poezia antumă a lui Leonid Dimov

psiho
Ioana Scoruș – Copiii noștri ne vor acuza de trădare

scriitori uitați
Mihaela Bacali – Romanele Mărgăritei Miller-Verghy

stil
Alina Gherasim – Frumoasă zi, nu-i așa?

mens
Hanna Bota – Viața bate entropia

proză
Nicolae Baltă – Zorile în Hades
Liviu Cangeopol – Balada bărbatului mort la marginea pădurii
Florin Deleanu – Elefantul din odaie
Sebastian Reichmann – Mansarda lui Tse,
în românește de N. Prelipceanu

poeme de Raul Popescu

opinii
Liviu Capșa – Înlocuitorii în politică

restituiri
Jean Dumitrașcu – Paul Goma: „O, ce veste minunată…”

poem
Virgil Diaconu – Îngeri secreți

meridian
Poeme de Zbigniew Jerzina,
în românește de Nicolae Mareș
Grete Tartler – Scriitoare iraniene de limbă persană și anglofone

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Instrucțiuni pentru oamenii singuri
Gheorghe Grigurcu – Umanizarea obiectelor
Ion Pop – Adrian G. Romila, autor, povestitor, personaj
Tudorel Urian – Oameni în vremea lor

cronica ideilor
Christian Crăciun – „Ce ți-e și cu viața asta?!?”

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Călător pe drumurile exilului

lecturi fidele
Adrian Alui Gheorghe – Critică selectivă și deloc concesivă
Mihaela Gligor – „Mai ușoară ca viața e cenușa”
Florin Toma – Lysistratat de pace

film
Ioan-Pavel Azap – O noapte furtunoasă sau perenitatea capodoperei

recenzii
H. Bota – Pata albă a ferestrei
Ion Buzași – Poeme cu îngeri

cronica plasticii
Florin Toma – Pururi și simplu, Brâncuși!

spectator
N. Prelipceanu – Zile de teatru la Chișinău

miscellanea
FL. T. – Yves Klein, astăzi nu doar la MAMAC
N. Pr. – Teatru/Acasă la Zoo la ACT
Ultima oră la NOTTARA
Iulian Bitoleanu – Sub cupola mitului
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
In memoriam Adrian Munțiu