Viața Românească 7-8 / 2023

editorial
Nicolae Prelipceanu – Mândria de a fi român

interviu
Thierry Wolton – Comunismul și consecințele lui
interviu de Cristian Pătrășconiu

eseu
Alexa Visarion – Timpul în rostirea lui Dumnezeu

excelsior
Marta Petreu – Curând
Ion Mureșan – Poem despre fericire

comentarii critice
Geo Vasile – Nicolae Breban, magie și narcoză epică. Frescă postcomunistă, satiră, disertație

avanpremieră editorială
Florin Toma – Scrisoare din Penumbria, fragment

profil
Florin Șindrilaru – Ioanid Romanescu. Poetul, poezia și Walhalla

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Crochiuri: recapitulări/relansări

poeme de Liviu Ioan Stoiciu

destin
Geo Vasile – Două decenii fără Mariana Marin

proză
Ovidiu Baron – Pe munte și înapoi
Constantin Stoiciu – Împrejurări
Dragoș Tudose – Năluca
Răzvan Voncu – Când înșiși stăpânii conspiră

poeme de Alexandru Cazacu
poeme de Gabriel Mihăilă

amintiri
Gheorghe Postelnicu – Cornel Regman, redactor al Vieții Românești

psiho
Ioana Scoruș – De ce un copil plecat este un copil salvat

stil
Alina Gherasim – Inima de hârtie sau arta de a călători cu o carte

mens
Hanna Bota – Cei șapte ani de-acasă: „impostări” neurologice

comentarii critice
Dan Gulea – Lectura amniotică. Motivațiile scrisului la Mircea Anghelescu
Mihai Petre – Gib. I. Mihăescu, operă, autor, personaj

exil
Radu Negrescu-Suțu: „La noi în țară se venea, de la noi nu se pleca”
Mihaela Albu – Lucian Blaga – omul și opera – în oglinda exilului românesc anticomunist

opinii
Liviu Capșa – Jurnalismul lui Mario Vargas Llosa, o rememorare

cititor în stele
Emil Lungeanu – Lumini în noapte

meridian
Hero și Leandru de Cristopher Marlowe, în românește de Anca Ignat

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Daniel Cristea-Enache și cei 12 apostoli ai literaturii române din Basarabia
Gheorghe Grigurcu – Între viață și vis
Ion Pop – Poezie ermetică în variantă electronică
Tudorel Urian – Nesfârșita zi de azi

cronica traducerilor
Rodica Grigore – (Ne)fericirea noastră cea de toate zilele…

recenzii
Hanna Bota – Predestinat la o iubire anormală

recitiri
Iulian Bitoleanu – Lucian Blaga, cronicar literar

cronica plasticii
Florin Toma – Operație pe dezacord deschis

centenar
Ioan-Pavel Azap – Liviu Ciulei

spectator
Nicolae Prelipceanu – Perplex și Neliniște

miscellanea
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2022
H. B. – Gala poeziei române contemporane
Fl. Toma – Poison d’or
H. B. – Două festivaluri de tradiție
Fl. Toma – O carte servită pe farfurie
Fl. Toma – Discipolifonie
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
In Memoriam Alecu Ivan Ghilia