Viața Românească 7-8 / 2011

Mircia Dumitrescu - Interviu - 7 ÎNTREBĂRI LA 70 DE ANI
Constantin Pricop - Comentarii critice - IBRĂILEANU ASTĂZI
Ion Hadârcă - Comentarii critice - STĂNESCU versus STĂNESCU sau elegiile berilului spart
Dan Gulea - Comentarii critice - FLORI DE PLUMB
Ovidiu Ivancu - Exerciții de luciditate - NECESARA OBSESIE A OCCIDENTALIZĂRII
Constantin Abăluță - Proză - ÎNTÂMPLĂRI IMAGINARE PE STRĂZILE BUCUREŞTIULUI
Adrian Buzdugan - Proză - BULGĂRELE DIN CER
Nicolae Stan - Proză - PRIMUL OM
Ion Pop - Poezie - ION POP – 70
Ioana Diaconescu - Poezie - POEME
Adrian Pârvu - Poezie - POEME
Ioan Buduca - Eseuri - NIETZSCHE GÎNDEA LA DOUĂ CAPETE (II)
Leo Butnaru - Dosar VR - LITERATURA FĂRĂ FRONTIERE?
Nicolae Coande - Dosar VR - ACEST ATOM INDESTRUCTIBIL, DE CONFIGURAȚIA PĂPĂDIEI
Carmen Firan - Dosar VR - DESTINE DUPLICITARE
Horia Gârbea - Dosar VR - EXILUL – CONDIȚIA FIREASCĂ A EXISTENȚEI ARTISTULUI
Andrey Gritsman - Dosar VR - POET ÎN EXIL: CIRCA SECOLUL XXI
Bujor Nedelcovivi - Dosar VR - SCRIITORUL ŞI EXILUL
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - PROSTITUATA-COPIL
G. Pienescu - Note din lăuntru - ALEXANDRU
Liviu Franga - Note clasice - MODERNITATEA ?I ACTUALITATEA ANTICHITĂ?II Însemnări retrospective pentru stimularea reflecției (VIII)
Mihai Gheorghiu - Studiu - MUZEU, NAȚIUNE, ISTORIE. MUZEUL ȚĂRANULUI ROMÂN, "LOC AL MEMORIEI" DISPUTATE ( I )
Marian Dopcea - Memorii. Amintiri - APRILIE, LUNA FLORILOR DE MAI
Ion Bogdan Lefter - Viața literaturii - SUPRAEVALUĂRI, SUBEVALUĂRI...
Nicoleta Dabija - Cartea de filozofie - O CĂLĂTORIE NEOBI?NUITĂ SUB MANTIA LUI XAVIER DE MAISTRE
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - O RUDĂ SĂRACĂ?
Bogdan Crețu - Cronica literară - LA LIMITĂ
Emanuela Ilie - Cronica literară - MOARTEA CA O CARTE LA VENE?IA
Cristina Necula - Cronica literară - BIU SAU POEZIA CA REVERIE A SEMNIFICA?IILOR
Marcel Lucaciu - Cronica literară - NELINIŞTEA DIN BYBLOS
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - CÂND SIMPLA SIMETRIE NU MAI ESTE SUFICIENTĂ...
Paul Aretzu - Cartea de religie - ÎNDUMNEZEIREA OMULUI
Augustin Ioan - Cartea de arhitectură - DESENUL ÎN PERSPECTIVĂ
Florin Toma - Cronica plasticii - O INVITAȚIE LA MASA CRITICĂ
Călin Stănculescu - Cronica filmului - SCRIITORII ?I FILMUL. ANII 1971-1975
Nicolae Prelipceanu - Spectator - TEATRU ?I JUSTI?IE ÎN LUNA IUNIE
Florin Toma - Miscellanea - Noaptea Institutelor Culturale
Florin Toma - Miscellanea - Congresul Național de Poezie
Florin Toma - Miscellanea - Cartea care vine în trei minute
Nicolae Prelipceanu - Miscellanea - Zilele Revistei "ACOLADA"
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - revista revistelor
Consiliul USR - Miscellanea - Comunicat