Viața Românească 7-8 /2014

Nicolae Prelipceanu - Editorial - NEAGU DJUVARA
Mihai Zamfir - Clasici revizitați - LIVIU REBREANU (1885-1944)
Tudorel Urian - Evocări - UN INTELECTUAL AL LUMII DE IERI
Florin Manolescu - Istorie şi literatură - SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL L I T E R A T U R Ă D E F R O N T I E R Ă MEMORIALIŞTI, DIARIŞTI, CĂLĂTORI
Bujor Nedelcovivi - Interviu - UN OM, UN DESTIN
Sebastian Reichmann - Poeți în timpul intermediar - ROLLAND DE RENVILLE DESPRE "EXPERIENȚA POETICĂ" SAU "FOCUL SECRET AL LIMBAJULUI"
Ovidiu Ivancu - Exerciții de luciditate - OMUL NOU AL NOULUI MILENIU. ANATOMIA UNUI TIP DE CITITOR
Gellu Dorian - Proză - DUANE HOUSE. CARTEA DE LA UPPSALA
Liviu Cangeopol - Proză - DRAGOSTE LA LUMINA MAHALALEI
Horia Dulvac - Proză - ÎN FERTIL
Ştefan Jurcă - Proză - VALEA VICLEANĂ
Marian Dumitraşcu - Proză - GOANA
Andrei Ionescu - Remember - SECOLUL 20 SUB PECETEA LUI DAN HĂULICĂ
Lucian Scurtu - Poezie - Poeme
Octavian Doclin - Poezie - Poeme
Victor Munteanu - Poezie - Poeme
Anton Jurebie - Poezie - Poeme
Solomon Marcus - Clasici în actualitate - O METAFORĂ CARE A FĂCUT ISTORIE: CORPUL UMAN
Ilina Gregori - Eseuri - DIN ATENȚIE S-A NĂSCUT UIMIREA Recitindu-l pe Matila Ghyka: Pluie d’étoiles
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - BASME PENTRU COPIII ADULȚI, CULȚI ŞI LIMBUȚI
Liviu Franga - Note clasice - SCRIITORUL PÂRVAN. SINESTEZII (I)
Maria Pilchin - Debut - Poeme
Iulia Enkelena - Debut - DEBA
Octavian Perpelea - Debut - Poeme
Alexa Visarion - Cartea despre film - UN DICȚIONAR CARE PRODUCE CUNOAŞTERE...
Dan Iancu - Cronica TV - O IDEE DE EMISIUNE
Nicolae Oprişan - post-restant - Un poet al evanescenței în flăcări: NICOLAE OPRIŞAN
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - LABIŞ, AZI
Irina Petraş - Cronica literară - POEM "ÎNTORS" CU VEDERE LA STRADĂ
Viorica Nişcov - Cronica literară - O SINTEZĂ SOLIDĂ
Răzvan Voncu - Cronica literară - CRITICA FRUMOASĂ
Marcel Lucaciu - Cronica literară - GALERIA CU AMINTIRI
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - ÎNTRE BINE ŞI RĂU
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - LUMEA E BOLNAVĂ. SĂ-I FACEM RADIOGRAFIA!
Paul Aretzu - Cartea de religie - "DĂ SÂNGE ŞI IA DUH"
Augustin Ioan - Cartea de arhitectură - GHIDUL RePAD
Florin Toma - Cronica plasticii - SITUAȚII DIFICILE, LA UN ŞPRIȚ DE VARĂ
Călin Stănculescu - Cronica filmului - FESTIVALURI MARI, FESTIVALURI MICI...
Nicolae Prelipceanu - Spectator - ÎNTRE PROSPERO ?I EINSTEIN
Marian Drăghici - Miscellanea - Are Basarabia poeți să şi exporte.
Nicolae Prelipceanu - Miscellanea - Limba română e grea
Florin Toma - Miscellanea - Un nou director la MNAC
Ioan Groşan - Miscellanea - Şcoala de fete şi bune maniere poetice
Florin Toma - Miscellanea - Muzica Palatelor, cu Duo Kitharsis
Marian Drăghici - Miscellanea - Stimate Domnule Gheorghe Grigurcu
Ana-Stanca Tăbăraşi - Miscellanea - Epitafuri de Săpânța pe muzică irlandeză
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - Revista revistelor