Viața Românească 1-2 /2014

Nicolae Prelipceanu - Editorial - CERŞETORUL DE REVISTE
Camil Petrescu - Inedit - CORESPONDEN?Ă
Igor Ursenco - Evocări - ALEXANDRU MUŞINA ŞI FIEFUL BASARABEAN (o anekdotă transcendentală)
Florin Toma - Interviurile VR - "PE VREMURILE ASTEA, NU-I UŞOR SĂ RĂMÂI MEDIOCRU. TENTAȚIILE SUNT DEVASTATOARE: ORI EŞTI GENIAL, ORI DOAR EXCEPȚIONAL!"
Constantin Geambaşu - Interviurile VR - DESPRE POLONISTICA DIN SPAȚIUL ROMÂNESC
Florin Manolescu - Istorie şi literatură - SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL LITERATURA DE SERTAR A EXILULUI ALEXANDRU VONA
Sebastian Reichmann - Poeți în timpul intermediar - EROS ŞI POEZIE ÎN LUMEA PUSTIE A LUI PIERRE JEAN JOUVE
Ion Pop - Comentarii critice - MARIN MINCU, POETUL
Ovidiu Ivancu - Exerciții de luciditate - CITATUL, INGREDIENTUL SECRET AL MCDONALDIZĂRII CULTURII
Nicolae Prelipceanu - In Memoriam - Aureliu Manea. O amintire
Ioan Groşan - Aniversare - ÎN ACEST RĂSTIMP
Florin Sicoe - Aniversare - BUNAVESTIRE SAU NAŞTEREA MITULUI
Ioan Florin Stanciu - Proză - ULTIMA CĂLĂTORIE A LUI MITICĂ MAGELLAN
Constantin Zărnescu - Proză - DRUMUL UNEI STICLE CU ȚUICĂ (FĂRĂ NICI UN MANUSCRIS ÎNLĂUNTRU) SPRE ÎNALTA SOCIETATE
Francisc Pal - Proză - CERŞETORUL
Gheorghe Grigurcu - Poezie - Poeme
Leo Butnaru - Poezie - Poeme
Julien Caragea - Poezie - Poeme
Ofelia Prodan - Poezie - o nouă lume
Virgil Nemoianu - Eseuri - ALTERNATIVE ŞI VARIANTE ALE ILUMINISMULUI MODERNIZANT
Gheorghe Săsărman - Eseuri - CARE ETICĂ ESTE... MAI MORALĂ?
Cristian Iftode - Eseuri - TRIBULAȚIILE AUTENTICITĂȚII
Cristian Iftode - Eseuri - EVENIMENT
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - OBSESIE ŞI POSESIE (Gato Gazdanov, Spectrul lui Alexander Wolf; Mihail Sorbul, O iubeşti?)
Andrei Codrescu - Persefon - CÂTE CEVA DESPRE LUMINĂ: BIBLIOTECA DIN ALEXANDRIA A LUI MIRIAM SEIDEL ŞI FOCUL VIOLET AL LUI NIKOLA TESLA
Octavian Onea - Restituiri - I. L. CARAGIALE... PATRU CLASE PRIMARE (ŞI GIMNASIALE), SAU STUDII SUPERIOARE ?!
Ion Buzaşi - Restituiri - ŞTEFAN MANCIULEA – INEDIT O conferință despre Timotei Cipariu la Pănade în oct. 1967
Liviu Franga - Note clasice - VASILE PÂRVAN ?I CULTURA SLAVĂ (III)
Cornel Ungureanu - geografii literare - LITERATURA DE FRONTIERĂ DE LA VASKO POPA LA PETRU CÂRDU
Andrei Ionescu - Cartea de istorie - ARTA DE A DA VIAȚĂ TRECUTULUI
Dan Iancu - Cronica TV - POLITICĂ ?I MAI MULTE DELICATE?URI
Ioan Groşan - Lecturi fidele - UN ROMAN CINEMATOGRAFIC
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - CARAGIALE DUPĂ CARAGIALE
Tudorel Urian - Cronica literară - LA (P)ROSE EN MUSIQUE
Grațiela Benga - Cronica literară - PE MUCHIE
Viorica Răduță - Cronica literară - POEMUL-"PĂHĂRUȚ", VAS ŞI CONȚINUT TRAGIC
Marian Barbu - Cronica literară - LÂNGĂ MODELE ŞI DINCOLO DE ELE
Nataşa Maxim - Cronica literară - GHEORGHE CRĂCIUN, PROZATORUL FALOCRAT
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - VISE ŞI ILUZII
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - UN FILOSOF, O CHEMARE. JEAN-LUC MARION
Paul Aretzu - Cartea de religie - VIAȚA UNUI POET CREŞTIN
Augustin Ioan - Cartea de arhitectură - OARE CHIAR S-A ÎNTORS TEOFIL MIHĂILESCU DE LA SFÂNTUL MUNTE ATHOS?
Florin Toma - Cronica plasticii - RUINA MELANCOLICĂ
Călin Stănculescu - Cronica filmului - ANUL 2013, CU VALUL DEBUTURILOR, 2014, CU IMPORTANTE RESTAN?E
Nicolae Prelipceanu - Spectator - FURTUNĂ LA TÂRGOVI?TE
Rodica Grigore - Meridian - Poeme de Pedro Serrano
Florin Toma - Miscellanea - Ruinata mâine-i gata!
Gabriel Pleşea - Miscellanea - George Băjenaru resimte "Frigul înstrăinării".
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - revista revistelor