Viața Românească 9-10 / 2014

Nicolae Prelipceanu - Editorial - IAR NU NI S-A DAT NOBELUL PENTRU LITERATURĂ
Mihai Zamfir - Clasici revizitați - HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU (1876-1955)
Florin Manolescu - Istorie şi literatură - SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL UN MEMORIALIST BINE PLASAT: PAMFIL ŞEICARU
Constantin Pricop - Comentarii critice - ION BARBU ŞI CANONUL IMPUS DE GENERAȚIA '60
Ion Pop - Comentarii critice - DUMITRU M. ION, ÎNTRE "VÂNĂTORI" HIMERICE ŞI "DICHIS VIZANTIN"
Nicolae Suciu - Comentarii critice - MIT ŞI SIMBOL ÎN PROZA SCURTĂ A LUI VARUJAN VOSGANIAN
Ioan Groşan - Proză - LUMEA CA LITERATURĂ
Maria-Gabriela Constantin - Proză - SCRISOAREA LUI KAFKA. CĂTRE TATĂL SĂU
Ioana ?erban - Proză - (MNEMOSYNE)
Diana Trandafir - Proză - ASIA, IMEDIAT DUPĂ COL?
Mihai Kiropol - Poezie - Poeme
Florin Caragiu - Poezie - mediteraneene
Darie Lăzărescu - Poezie - Poeme
Ilina Gregori - Eseuri - EUROPA LA O RĂSCRUCE DE TIMPURI. POLITEȚEA: UN REPER UITAT ? INTERFERENȚE NEAŞTEPTATE EST-VEST
Radu Cernătescu - Eseuri - ÎN CĂUTAREA CUVÂNTULUI PIERDUT
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - PALATUL BOMBOANĂ ŞI HOTELUL-CĂMIN (Elif Shafak, Palatul Puricilor; Simona Sora, Hotel Universal)
Andrei Codrescu - Persefon - DISPARIȚIA LUI "AFARĂ"
Florin Toma - Ancheta VR - MAI AVEM NEVOIE DE EDIȚII CRITICE?
Ion Bălu - Ancheta VR - O PROPUNERE
Niculae Gheran - Ancheta VR - NE ÎNVÂRTIM ÎN JURUL COZII
Gabriela Omăt - Ancheta VR - NEVOIA DE EDI?II CRITICE
Teodor Vârgolici - Ancheta VR - EDITURILE PARTICULARE LE IGNORĂ
Răzvan Voncu - Ancheta VR - ÎNTRE PERFORMAN?A FILOLOGICĂ ?I TIRAJELE CONFIDEN?IALE
Edith Negulici - Premiile VR - Poeme
Liviu Franga - Note clasice - SCRIITORUL PÂRVAN. SINESTEZII (II)
Dan Iancu - Cronica TV - HAI, AI NO?TRI!
Marian Drăghici - post-restant - GEORGE NINA ELIAN: Lumina ca singurătate
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - BONOMIE LIVRESCĂ
Irina Petraş - Cronica literară - DUPĂ MELCI, CU VASILE GOGEA
Tudorel Urian - Cronica literară - LUMEA LUI EMINESCU
Răzvan Voncu - Cronica literară - CRONICARUL DE CURSĂ LUNGĂ
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - SINGURĂTATE ÎN DOI
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - ALICE VOINESCU. O VIAȚĂ DEDICATĂ
Augustin Ioan - Cartea de arhitectură - BNA 2014
Florin Toma - Cronica plasticii - O EXPOZIȚIE DE PEISAJE: SICILIA
Călin Stănculescu - Cronica filmului - MEDIA? CENTRAL EUROPEAN FILM FESTIVAL – 2014, LEC?IA DE ISTORIE PRIN CINEMATOGRAF
Nicolae Prelipceanu - Spectator - TEATRUL NA?IONAL DIN CHI?INĂU LA BUCURE?TI
Fiona Samson - Meridian - Poeme
Johanna Bodor - Meridian - Proză
Marian Drăghici - Miscellanea - La mulți ani, cu Steaua cu tot, domnule Octavian Bour!
Ion Buzaşi - Miscellanea - Ziua ?colii Ardelene.
Nicolae Prelipceanu - Miscellanea - Regio la casa lui Gellu Naum.
Marian Drăghici - Miscellanea - Gabriel Chifu la Cafeneaua critică.
Florin Toma - Miscellanea - URME-le lui Ştefan Râmniceanu.
Ion Bălu - Miscellanea - Urmuz – într-o nouă prezentare.
Florin Toma - Miscellanea - Un melancolic la Cotroceni.
Sonia Elvireanu - Miscellanea - Mitologie insulară. Migrarea şi contaminarea miturilor în spațiul mediteranian cipriot.
Nicolae Prelipceanu - Miscellanea - Nu numai româna e grea.
Dan Iancu - Miscellanea - Ana Blandiana propusă pentru premiul Nobel.
Marian Drăghici - Miscellanea - Salvatorii Bacăului, privighetori, nu guzgani: copiii zeletineni.
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - Revista revistelor