Viața Românească 5-6 /2014

Răzvan Voncu - Premiul național Tudor Arghezi - ARTA CONTRAPUNCTULUI
Florin Manolescu - Istorie şi literatură - SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL L I T E R A T U R Ă D E F R O N T I E R Ă MEMORIALIŞTI, DIARIŞTI, CĂLĂTORI
Sebastian Reichmann - Poeți în timpul intermediar - EROS ?I POEZIE ÎN LUMEA PUSTIE A LUI PIERRE JEAN JOUVE (III)
Ion Pop - Comentarii critice - RECITIRI: "IMNELE" LUI IOAN ALEXANDRU
Cornel Ungureanu - Aniversare - ION HOREA – 85
Corneliu Barborică - Proză - CINE ŞTIE DE CE
Valentin Hossu-Longin - Proză - MANTAUA IANCULUI
Adrian-Christian Kuciuk - Proză - l.o.l.
Radu Niciporuc - Proză - PASCAL DESENEAZĂ CORĂBII
Viorica Răduță - Proză - NU TE POȚI PUNE CONTRA VÂNTULUI
Elisabeta Bogatan - Poezie - Poeme
Diana Corcan - Poezie - Poeme
George Iarin - Poezie - Poeme
Ion Maria - Poezie - Poeme
MIHAI NASTA - Eseuri - CHEMARE 'MATEINĂ EVOCATIO MATTHAEI
Dumitru Radu Popa - Eseuri - O AUTOBIOGRAFIE OCTAVIO PAZ
Isabella Drăghici - Eseuri - OMUL CA TEOFANIE ASCUNSĂ
Sonia Elvireanu - Eseuri - REPREZENTAREA NATURII ÎN LITERATURĂ DIN PERSPECTIVĂ ECOLOGICĂ
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - POVEŞTI GROAZNICE ŞI ÎNĂLȚĂTOARE
Nicolae Mareş - Istorie - IOAN PAUL AL II-LEA FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU TOTALITARISMELE SECOLULUI AL XX-LEA
Dan Iancu - Cronica TV - CITE?TE, CU NOI, ROMÂNE?TE!
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - INADAPTABILUL EMIL BRUMARU
Irina Petraş - Cronica literară - ANA BLANDIANA ŞI MANIHEISMUL NUANȚAT
Tudorel Urian - Cronica literară - PERENITATEA EFEMERIDELOR
Grațiela Benga - Cronica literară - CHIPURILE UNEI FĂPTURI
Viorica Răduță - Cronica literară - POEZIA DE DUPĂ "TĂCERE"
Constantin Trandafir - Cronica literară - CRONICARUL VĂZUTELOR ŞI NEVĂZUTELOR
Viorica Nişcov - Cronica literară - "DIN TOARTA INELULUI LUAI URMA LEULUI"
A. G. Secară - Cronica literară - CÂND FILOSOFIA ESTE S.F. SAU NUMAI FANTASTICĂ ŞI VIITORUL ATÂT DE OMENESC
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - ODISEEA DIN ALASKA
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - FRATELE NOSTRU, IMPOSTORUL!
Paul Aretzu - Cartea de religie - ARTA RELAȚIONĂRII
Augustin Ioan - Cartea de arhitectură - HARRY STERN, CONFRATELE LUI JEAN MONDA ŞI ALȚI ARHITECȚI DIN ROMÂNIA
Florin Toma - Cronica plasticii - VIAȚA CA O PARADĂ
Călin Stănculescu - Cronica filmului - O NOUĂ LECTURĂ INCITANTĂ, LINDENFELD, O POVESTE DE IUBIRE ÎN REGIA LUI RADU GABREA
Nicolae Prelipceanu - Spectator - RUSIA SCĂLDATĂ ÎN PLICTISEALĂ ?I ABSURD
Péter Ràcz - Meridian - Poeme
Attila Jàsz - Meridian - Poeme
Nikola Madzirov - Meridian - Poeme
IMMANUEL MIFSUD - Meridian - Proză
Marian Drăghici - Miscellanea - "Tudor Arghezi", un Festival plin de premii, cu dansuri populare de copii şi ciorbă de gâscă.
Florin Toma - Miscellanea - Borcanul cu oameni buni.
Ioan Groşan - Miscellanea - "BĂTĂI ÎN DIALOG"
Marian Drăghici - Miscellanea - Centenar Ion Şugariu.
Florin Toma - Miscellanea - 48 de priviri cu Parisul în suflet
Marian Drăghici - Miscellanea - Cine este Cristina Chevereşan?
Marian Drăghici - Miscellanea - Fernando Pessoa is on Facebook
Mircea Doreanu - Miscellanea - Nişte cuvinte despre Sonetist.
Florin Toma - Miscellanea - ART SAFARI – o izbândă în contra inerției.
Marian Drăghici - Miscellanea - Răspuns domnului Marian Dumitraşcu, din Ploieşti.
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - revista revistelor