Viața Românească 7-8 /2012

Florin Manolescu - Istorie şi literatură - SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL RĂMAŞI ÎN STRĂINĂTATE, EXPULZAȚI PRIN DECRETE ALE AUTORITĂȚII DE STAT, REZIDENȚI, AZILANȚI, FUGARI, DEFECTORI (I)
Sebastian Reichmann - Poeți în timpul intermediar - ACTUALITATEA LUI PIERRE JEAN JOUVE
Bogdan Crețu - Comentarii critice - PACTUL FAUSTIC AL CAMILOPARDALULUI
Sonia Elvireanu - Comentarii critice - DUMITRU ȚEPENEAG ÎNTRE REALISM ŞI ONIRISM
Grațiela Benga - Comentarii critice - ANIŞOARA ODEANU ŞI GENERAȚIA ’27
Liliana Bălan - Comentarii critice - MARTORI APROPIAȚI SAU ÎNTRE LUMI
Ovidiu Ivancu - Exerciții de luciditate - AUTONOMIA ESTETICULUI, ACEASTĂ FATA MORGANA...
Gabriela Adameşteanu - Proză - ERAU EI SAU PERSONAJELE DIN ROMAN?
Marian Ilea - Proză - ALBERT POHL ŞI ARTA SEDUCȚIEI
Attila Mzes - Proză - SINGURĂTATE GONFLABILĂ (antipornografie)
Adrian Buzdugan - Proză - CITADELA DE FIER
Marian Drăghici - Remember - "ULTIMUL" ZUBAŞCU. ÎNCERCARE DE PORTRET (I)
Florin Caragiu - Poezie - POEME
Viorel Lică - Poezie - POEZII
Nicolae Coande - Eseuri - SPRE UN COSMOTEISM TOLERANT, ANUNȚAT CU LIMBI DE FOC
Mariano Martn Rodrguez - Eseuri - CINE DICTEAZĂ CANONUL?
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - INIȚIERI DE VÂRSTĂ LA MASAI ŞI AFARI
Grete Tartler - Ex oriente lux - VIAȚA LUI IBN SINA (AVICENNA), dictată de filozof discipolului său Abu ‘Ubayd al-Guzgani şi continuată de acesta.
Florin Buzdugan - Premiile VR - Premiul revistei Viața Românească, "Porni Luceafărul...", Botoşani, 2012
Radu Cange - Antologie lirică VR - POEZII
Ion Maria - Antologie lirică VR - POEZII
Ioan Scorobete - Antologie lirică VR - POEZII
Constantin Stancu - Antologie lirică VR - POEZII
Nicolae Mareş - Restituiri - CORESPONDENȚĂ LUCIAN BLAGA – ION PETROVICI
Liviu Franga - Note clasice - O LUME ÎN CALEIDOSCOP, CU MELOS DE BASM (I)
Mircea Doreanu - Un romancier, două romane, două interpretări - DANIEL PIŞCU – ÎNTÂLNIRE NEÎNTÂMPLĂTOARE
Mihaela Malea Stroe - Un romancier, două romane, două interpretări - MĂ CHEMAU PĂSĂRILE
Sorin Alexandrescu - Cartea despre film - FELLINI ÎN CARNAVAL
Dan Iancu - Cronica TV - CELIBIDACHE 100
Petru Ilieşu - Jazzul ca stare de spirit - PORTICO SAU DESPRE FELUL ÎN CARE SE ARATĂ INSULA
Lucia Negoiță - Lecturi fidele - OSPEȚELE IUBIRII, OSPEȚELE CUVÂNTULUI
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - BLAGA ÎN CONŞTIINȚA CERCHIŞTILOR
Viorica Răduță - Cronica literară - POETICĂ MIX(A)TĂ
Andreea Răsuceanu - Cronica literară - ASCENSIUNEA PE MUNTELE ATHOS SAU DESPRE "NATURA DUHOVNICEASCĂ"
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - ȚARA FĂGĂDUINȚEI ŞI CUTIA NEAGRĂ
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - UN FILOSOF ÎN PAS EGAL CU OCCIDENTUL
Paul Aretzu - Cartea de religie - PIATRA RĂBDĂRII
Florin Toma - Cronica plasticii - VLADIMIR ŞETRAN – CODURI DE VARĂ (tentativă de suspendare între dionisiac şi apolinic)
Călin Stănculescu - Cronica filmului - ECRANIZAREA – UN GEN UITAT, ŞI NU PREA (ANII 1990 -2012)
Nicolae Prelipceanu - Spectator - LEAR(A)
Juan Benet - Meridian - TLB
Florin Toma - Miscellanea - Colecția Regală de Artă Contemporană
Marian Drăghici - Miscellanea - Poemul lui Franois Pamfil
Florin Toma - Miscellanea - Ziua lui Gustav Klimt
Florin Toma - Miscellanea - Aurel Pantea şi Nimicitorul
Ioan Groşan - Miscellanea - Surprize, surprize poetice...
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - revista revistelor